Coop Sambo

Tilbake i butikken

Trond Angelsen (56) ble alvorlig rammet av hjerneblødning sommeren 2008. Det kunne endt med uføretrygd. Men Angelsen og arbeidsgiver Coop Elektro fant en løsning. Foreløpig jobber han én dag i uka.

Av Hanne Løkås Veigård, 16. juni 2010

Butikksjef Øyvind Helbostad (t.v.) og Trond Angelsen. (Foto Hanne Løkås Veigård)

Butikksjef Øyvind Helbostad (t.v.) og Trond Angelsen. (Foto Hanne Løkås Veigård)

Angelsen har mer enn 40 års fartstid i Coop. Nesten hele tiden har han jobbet med elektro.- En bransje i konstant utvikling, men så lenge man er levende interessert er det ikke vanskelig å holde seg oppdatert, sier han. Aldri sykmeldtIkke én gang hadde Angelsen vært sykmeldt. Inntil den sommerdagen i 2008 da sønnen fant ham liggende i hagen, alvorlig rammet av hjerneblødning.- Jeg bare segnet om, tilsynelatende uten forvarsel. I ettertid har jeg innsett at jeg fikk noen signaler, som jeg ikke forstod, sier han.Angelsen bor på Nygårdsjøen, seks mil fra Bodø. Syketransporten gikk med helikopter.- Jeg ba kona hente iPod og sigaretter som lå i stua. iPod’en fikk jeg med meg. Sigarettene har jeg ikke savnet én dag. Lærte å gåTrond Angelsen hadde aldri sett for seg noe annet enn å fortsette å jobbe full tid til han ble pensjonist. Med hjerneblødningen ble tilværelsen snudd på hodet.- Mine omgivelser, og også noen leger, så for seg uføretrygd. Selv var jeg helt uenig. Tilbake i jobb ville og skulle jeg! Det var riktignok stunder da jeg fryktet jeg ville ende som en grønnsak i en rullestol. Opptreningen jeg fikk i Norge ga heller ikke de store framskrittene. Heldigvis, og tilfeldigvis, fikk jeg høre om en klinikk i Dresden i Tyskland som hadde fått hardt rammede hjerneblødningspasienter på beina igjen. Takket være økonomisk støtte fra familiemedlemmer har jeg hatt to opphold på denne klinikken. Svært intensiv trening ga resultater, og jeg gjenvant håpet om å komme tilbake i jobb.Nå kan jeg gå igjen. Det er bare her på jobb, hvor det er store avstander i butikklokalene, at jeg bruker rullestolen. Hjemme går jeg uansett hvor jeg skal, sier han. I eget tempo12. november 2009 ble en stor dag i Trond Angelsens liv. Da kunne han gå inn på arbeidsplassen igjen. Til å begynne med jobbet han fire timer hver onsdag. Etter hvert er arbeidstiden økt til seks timer én dag i uka. Coop Elektro betaler normal lønn de timene han er på jobb.- Trond får ta dette i sitt eget tempo og øke arbeidstiden når han er klar for det. Det er også greit om han fortsetter med én dag i uka. Vi har omorganisert arbeidet i avdelingen litt, slik at det alltid finnes meningsfullt kontorarbeid til ham, blant annet vedlikehold av vareregistre. Et regulerbart pc-bord står klart til Trond når han blir klar for å arbeide mer ute i butikken. Det er veldig positivt for miljøet at Trond er tilbake, sier butikksjef Øyvind Helbostad. En av ossDet var et sjokk for butikksjefen og resten av staben da de fikk høre om Tronds sykdom.- Det var aldri noen tvil om at vi skulle gjøre alt vi kunne for å hjelpe Trond tilbake. Trond er en av oss. Butikken er jo arbeidsplassen hans. Det burde være en selvfølge at alle får muligheter til å komme tilbake, inntil det motsatte er bevist. Men jeg blir litt skremt av andre historier jeg hører, medgir Helbostad.Det samme sier Trond Angelsen.- Det er mange som opplever å bli slått hånden av når sykdom rammer. ”Du har en fantastisk arbeidsgiver”, sier de. Og det har de rett i, sier Angelsen. Fra tanke til handlingCoop Sambo har 750 ansatte, og en stabil arbeidsstokk.- Folk trives bra og jobber lenge her. Rundt 50 av våre ansatte er 60 år eller eldre, sier personalsjef Monika Moen.Bedriften er tolerant med hensyn til redusert arbeidsevne og tåler at tempoet går ned.- I Trond Angelsens tilfelle opplevde vi også at kundene etterspurte ham. Det sier oss noe om den verdifulle kompetansen hans. Vi vil ha ham i jobb så sant det går, sier Moen.Personalsjefen roser både Angelsens pågangsmot og butikksjefens innstilling. Det gjør også Arild Jensen, rådgiver ved Nav Arbeidslivssenter i Nordland.- Coop Elektro gjør det mange snakker om. Historien om Trond Angelsen er akkurat det vi ønsker å oppnå: At folk får være i arbeid på den ene eller den andre måten. Kraftfullt signalJensen fortsetter:- Coop Elektro har en leder som ikke gjemmer seg bak at ”vi har bare hele stillinger” eller ”vi må drive butikk”. Helbostad tar ansvar og yter det han kan. Ved å vise i praksis at bedriften tar vare på en medarbeider når sykdom rammer, sender han ut et kraftfullt signal. Dette er en sjef mange vil være villig til å ”gå i krigen for”.- Hva kan andre bedrifter lære av Coop Sambo?- At reell inkludering er fullt mulig uten at det behøver å koste skjorta. Det fordrer en innsats, men det finnes hjelpere i Nav-systemet. Mest av alt handler det om vilje til å gjøre i praksis det man sier med ord, sier Jensen.