Mobilitet

Traineeprogram for midtkarrieren?

Hva må til for å være en attraktiv senior i en verden der mobilitet er nødvendig? Vi spør forsker Anne Inga Hilsen i Fafo. Hun snakker ofte om mobilitet fra talerstolen, men kjenner til få virksomheter som gjør noe med det.

Av Tora Herud, 4. april 2013

Anne Inga Hilsen. (Foto TH)

Anne Inga Hilsen. (Foto TH)

– Gitt at folk er i en arbeidssituasjon de ikke mestrer eller ønsker å bli gammel i, så fins det muligheter for rotasjon, jobbskifte eller flerferdighet. Kanskje trenger vi et traineeprogram for midtkarrieren, slik at du kan få en