Nytt seniorpolitisk barometer

Trangere nåløye for seniorene

Eldre arbeidstakere sliter med å få ny jobb. Det viser lederundersøkelse i årets Norsk seniorpolitisk barometer.

Av Berit Solli, 29. oktober 2021

Kari-Østerud

Direktør Kari Østerud presenterer Norsk seniorpolitisk barometer. (Foto: Sverre Chr Jarild)

Årets tall fra Norsk Seniorpolitisk barometer viser at eldre arbeidstakere fortsatt har store utfordringer når de vil ha ny jobb. Ledere nøler med å innkalle kvalifiserte søkere til jobbintervju når søkerne er blitt 59 år.

Se intervju på e24 her.

Det er imidlertid stor forskjell på privat og offentlig sektor (henholdsvis 58 og 63 år). Og det er stor forskjell på små og store virksomheter. Dessuten er kvinnelige ledere mer positive til seniorene, og eldre ledere er mer positive til senior arbeidstakere.

«Senior arbeidssøkere har best sjanse når de søker jobb hos eldre kvinnelige ledere i offentlig sektor,» sier direktør ved Senter for seniorpolitikk Kari Østerud.

Fornøyde med seniorene

Barometeret viser at åtte av ti ledere mener at deres ansatte over 60 år presterer like godt som de yngre medarbeiderne. Lederne mener også at seniorene har håndtert korona-situasjonen like godt som sine yngre kollegaer.

Seniorer får likevel ikke være med når ny teknologi og nye arbeidsmetoder skal tas i bruk.

I Norge er 22 prosent av arbeidskraften over 55 år. Av alle personer mellom 55 og 66 år er det 67 prosent som jobber.

«Seniorene gjør en stor innsats i alle bransjer. Når økonomene nå forventer at arbeidsmarkedet vil bli strammere fremover, vil det bli enda viktigere for virksomhetene å utvikle kompetansen de allerede har på huset,» sier Østerud.

Fakta

Norsk seniorpolitisk barometer gjennomføres årlig av Ipsos på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk.

I år er 1200 ledere i offentlig og privat sektor blitt intervjuet om sine holdninger til og oppfatninger av eldre arbeidstakere.