VG HELG

Tre sider om senior-arbeidstagere i påske-VG

VG har fått utført en undersøkelse blant arbeidstagere over 50 år. Senter for seniorpolitikk er blant de intervjuede i saken over tre sider. «Folk har det bra på jobben, og det er høy arbeidsdeltagelse blant eldre. Mange vil fortsette å jobbe, men ikke for enhver pris,» sier direktør Kari Østerud.

Av VG, påsken 2019, 23. april 2019

VG Helg

VG Helg

VG brukte påskeaften toppen av forsiden og tre sider inni om sin undersøkelse om arbeidslivet for folk over 50 år.

Senter for seniorpolitikk er blant dem som kommenterer undersøkelsen, blant annet med tall fra vårt årlige Seniorpolitisk barometer.

Barometeret viste i 2018 at 28 prosent kan tenke seg å jobbe til de er 70 år eller eldre, mot seks prosent som sa det samme i 2003.

Les mer i Seniorpolitisk barometer her.