Foredrag og samarbeid

Tredoblet interesse fra fagforeningene

I 2019 har pågangen fra fagforeningene og de tillitsvalgte økt betydelig. Senter for seniorpolitikk har holdt foredrag hos alle hovedsammenslutningene.

Av Berit Solli, 16. desember 2019

Portrett fagsjef

Fagsjef Roger Moen ved Senter for seniorpolitikk har gitt Fafo oppdraget (Foto: Øivind Haug)

Senter for seniorpolitikk har i løpet av 2019 hatt langt flere aktiviteter og mye mer kontakt med fagforeninger og tillitsvalgte sammenliknet med tidligere år. Faktisk har det vært mer enn 20 kontaktpunkter med ulike fagforeninger, noe som er en tredobling fra 2018.  

«Trenden startet i fjor høst, og nå merker vi større interesse og engasjement om seniorpolitikk fra de tillitsvalgte – dette er en gledelig utvikling» sier fagsjef Roger Moen.

De tillitsvalgte er ledere som er med å forme hvordan vi snakker om aldring og arbeid rundt lunsjbordene.

Senter for seniorpolitikk holder seminarer og kurs for nesten alle grupper som ønsker det.

«Vi er fire personer som kan holde innlegg og delta i faglige aktiviteter. Det siste året har vi mottatt flere henvendelser fra fagforeningene, og vi merker at tillitsvalgte som deltar på arrangementene er opptatt av kvaliteten i personalpolitikken og hvordan arbeidsplassene kan utvikle gode senkarrierer for flere. Vi har også hatt samarbeid med enkeltforbund om tillitsvalgtopplæring» sier Moen.

Viktige samarbeid

Senter for seniorpolitikk har også ulike samarbeidsprosjekter der fagforeninger er involvert. Vi holder seminarer for både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, for enkeltbedrifter og virksomheter, for ledere, tillitsvalgte, verneombud, HR-ansatte, studenter og seniorene selv.

De tillitsvalgte er en viktig målgruppe for partssamarbeidet på den enkelte arbeidsplass. Her har tillitsvalgte en «kombinert» funksjon: De skal både ivareta helhet gjennom utvikling av arbeidsmiljøet generelt, og de skal styrke sin relasjon til egne medlemmer slik at flere kan jobbe så lenge som mulig.

«Fagforeningene er med på å skape både bedriftskultur og pensjoneringskultur ute i virksomhetene. De tillitsvalgte er ledere som er med å forme hvordan vi snakker om aldring og arbeid rundt lunsjbordene. Derfor er de tillitsvalgte utrolig viktige for folks beslutninger og personlige valg om f.eks. å jobbe ett år til» sier Moen.

Alle de store

«I 2019 har spesielt fagforeningene og de tillitsvalgte vært mer «på». Vi har holdt foredrag hos alle hovedsammenslutningene Unio, Akademikerne, LO og YS og mange av deres foreninger, særlig Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk tjenestemannslag og Tekna,» sier Moen.

Vi opplever en endret tilnærming til fagfeltet, det er færre spørsmål om tilrettelegging og muligheter for å gå av tidlig. I stedet opplever vi tillitsvalgte som er nysgjerrige på hva som skal til for at så mange som mulig skal kunne og ville jobbe så lenge som mulig, som det heter i IA-avtalen» sier Moen.

Moen tror oppmerksomheten vris mer i retning av #de15beste (hvordan kan de 15 neste årene i jobb bli de 15 beste) der motivasjon, arbeidsglede, ledelse og tilhørighet til arbeidsplassen står sentralt, fordi arbeidstakere over femti år jevnt over blir friskere og har utsikter til å leve lenger enn tidligere generasjoner.

Også økt oppmerksomhet om pensjonsreformen, som gjør det mer lønnsomt å jobbe lenger, har betydning for ønsket om å jobbe lenger (se her kunnskapsnotat om de hva som skal til for at flere kan jobbe lenger).

Hjelp for tillitsvalgte

Senter for seniorpolitikk har flere konkrete tips og kunnskapsgrunnlag for å utvikle gode senkarrierer. Vi har utviklet en egen veiledning og her inngår blant annet en mal for medarbeidersamtaler.

Se også vår «verktøykasse» for tillitsvalgte her.

Komme til deg?

Vil du at vi skal holde et seminar for dere, eller et foredrag på deres konferanse? Kontakt oss her.