KS og kommunene

Trenger arbeidskraften framover

- Mange undersøkelser og SSBs prognoser viser at det blir stor mangel på arbeidskraft i årene framover. Dette er selvsagt en problemstilling som opptar kommunesektoren, sier avdelingsdirektør Anne-Cathrine Hjertaas i KS Arbeidsgiverutvikling.

Av Tora Herud, 21. desember 2010

Anna-Cathrine Hjertaas. (Foto KS)

Anna-Cathrine Hjertaas. (Foto KS)

I brosjyren ”Beholde og rekruttere” beskriver KS et rekrutteringsverktøy som er utviklet i forbindelse med en strategi for arbeidskraft og rekruttering. Der står det blant annet at kommunene bør:Ha en strategi for rekruttering av ledere blant egne medarbeidere og legge til rette for alternative karriereveier.Systematisk vurdere kompetansebehovene på kort og lengre sikt.Kartlegge medarbeidernes real- og formalkompetanse og vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak.Vurdere framtidige kompetansebehov for å rekruttere, beholde og videreutvikle organisasjonens medarbeidere og benyttemedarbeidernes ulik kompetanse – Nasjonale data og rekrutteringsverktøyet er viktig. Mange kommuner har en strategisk plan. I tariffoppgjøret i 2008 ble det bestemt at det skal gjennomføres en formal- og kompetansevurdering i kommunene. KS har fulgt opp dette arbeidet gjennom en FoU-rapport om strategisk kompetansestyring, sier Hjertaas.- Vær en god arbeidsgiverHun viser til en rapport fra rådgivningsselskapet Econ Pöyry om hvilke anbefalinger som gis for å rekruttere og beholde kompetanse i kommunene.- Econ anbefaler å være en god arbeidsgiver og å holde sykefraværet nede. Vi ser av undersøkelser at ansatte i norske kommuner trives veldig godt. Men på samme tid har vi høyt fravær i enkelte tjenester og kommuner, sier hun.Se mer om KS og kompetanseutviklingher.KS har seks innsatsområderI sitt strategiarbeid har KS utarbeidet en liste over innsatsområder:Styrke kommunenes omdømme.Rekruttere unge og nyutdannede.Beholde arbeidskraften og bidra til lavere sykefravær og mindre bruk av deltid.Benytte arbeidskraftreservene.Økt bruk av teknologi og mer effektiv organisering.Økt kompetanse i tjenestene.- Innen hvert av områdene er det forslag til hva kommunene bør gjøre, hva KS vil gjøre og hva vi forventer at statlige myndigheter tar ansvaret for, sier Anne-Cathrine Hjertaas. KS og seniortiltakSeniorpolitikk er et av temaene som omtales i strategien. Fra før har KS utarbeidet et eget hefte om seniorpolitikk, ”Attraktiv seniorpolitikk – En veileder fra KS”.- Vi har noen anbefalinger, samtidig er det viktig at hver enkelt kommune vurderer hvilke tiltak som er nyttige for deres ansatte, sier KS-direktøren.