Trenger et mangfold av fristelser.

Arbeidsgivere som vil gjøre seg attraktive for seniorene, må lokke med et mangfold av fristelser.

Av admin_senior, 5. februar 2008

Forskningsresultater fra Chartered Institute of Personel and Development viser at arbeidsgivere som vil gjøre sine hoser grønne hos seniorene, må se forbi de tradisjonelle belønningssystemene. Belønningssystemene må ta høyde for et mangfold av behov. De må rette seg mot alle aldersgrupper i virksomheten, heter det i rapporten som er offentlig tilgjengelig fra 5. februar på CIPDs hjemmeside.I rapporten påpekes det at det finnes flere eksempler på at virksomheter iverksetter tiltak for å lokke til seg seniorer.  Mye bærer imidlertid preg av ad hoc-løsninger. De helhetlige planene glimrer ofte med sitt fravær. For å treffe bredt, må belønningssystemene omfatte langt mer enn kroner og øre, hevdes det.«Mulighetene for å belønne den aldrende arbeidstyrken er endeløs. HR-personell må tenke gjennom om de gjør nok for å motivere og beholde arbeidstakere i eldre aldersgrupper», uttaler Charles Cotton i CIPD.Forsker Emma Parry sier mange arbeidsgiver er redde for å bedrive aldersdiskriminering av yngre hvis de lager belønningssystemer som bare retter seg mot eldre. Løsningen er belønningssystemer som retter seg mot alle ansatte, sier hun.