Arbeid og aldring

Trenger vi en EU-kontroll for hjemmet?

Vil dagens helseprofesjoner måtte endres? - Det er mer behov for livsstils-coaching, som å hindre at folk brekker beina, sier Kåre Hagen.

Av Tora Herud, 13. april 2016

-Det blir mangel på arbeidskraft

-Det blir mangel på arbeidskraft

«En stadig økende andel av befolkningen vil utfordre velferdsstaten slik vi kjenner den i dag, hvis ikke gjennomsnittlig pensjonsalder øker i takt med økende levealder.» Det sto det i invitasjonen til det andre av regjeringens fire seminarer i forbindelse med arbeidet med ny perspektivmelding, som er planlagt å komme i 2017.Videre sto det at «Omsorgstjenester er arbeidsintensive tjenester som ofte har hatt lav produktivitetsvekst, og dermed blir relativt sett dyrere over tid.»Hvordan ser framtiden egentlig ut?I flere foredrag og sist på dette seminaret, har Kåre Hagen, leder av Senter for velferd- og arbeidslivsforskning ved HiOA, innledet om nettopp dette, hvordan ser framtiden ut?- Dersom vi fortsetter å bruke arbeidskraften på samme måte som i dag, vil vi trenge 500.000 flere årsverk i pleie- og omsorgssektoren i 2060. Folk lever lenger og i årene som kommer vil flere trenge mer over lengre tid enn i dag. Jeg snakker om dem i den fjerde alder, om mennesker 20 år etter at de går av med pensjon. Det blir ikke mangel på penger, men det blir mangel på arbeidskraft. Jeg tror ikke vi skal importere den arbeidskraften i stor stil, derfor er det viktig å ta vare på folk på en god måte. Kanskje vi må ta mer av samfunnet og mer teknologi i bruk. Vi kan gjøre mye for at de som går fra tredje til fjerde alder skal kunne mestre hverdagen sin selv, det kan handle om småting, sier Kåre Hagen.Flere helsefagarbeidereHan mener vi først og fremst trenger flere med helsefagutdanning, og at det ikke er sikkert at dagens profesjoner er morgendagens.- Noen kommuner klarer å sysselsette innvandrere med liten utdanning, ser hva de kan og hva kommunene har behov for, og gir opplæring. Det er dessuten mer behov for livsstils-coaching, som å hindre at folk brekker beina. Vi må jobbe mye mer forebyggende. I arbeidslivet har vi stor oppmerksomhet rettet mot helse, miljø og sikkerhet (HMS), men ikke hjemme hos eldre. Vi trenger folk som behersker flere fag, og for eksempel mangler det allmensykepleiere. Der ønsker jeg meg en litt livligere debatt. Hvor er sykepleierne om 20 år? Hvordan gjør vi dette yrket mer mangfoldig, mer tverrfaglig og mer teknologisk?Fall – Kognitiv svikt – EnsomhetPå seminaret viser han en trekant med disse tre ordene.- Begynn med fall og ulykker. Se hvor nøye småbarnsforeldre er med sikkerhetstiltak for barna sine. Friske pensjonister må gjøre noe av det samme, se hvor de bor og spørre seg om boligen er god nok når de blir eldre. Er det noen i kommunen som kan komme å gi gode råd? Trenger vi en slags EU-kontroll for hjemmet, slik vi har det på bilen? Eller kanskje vi trenger en boligsparing for eldre til ombygging? Butikken «Enklere liv» forsto dette tidlig, sier han.Teknologiske løsninger er viktig, og Kåre Hagen tror ikke markedet ordner disse tingene for oss.- Det må bygges trygge boliger, men byggebransjen reklamerer for seniorboliger og senioren som ung. Det er bedre om nabolaget ikke er for homogent. For å forebygge kognitiv svikt og ensomhet er det viktig å bo et sted med litt liv. Det er dessuten viktig å få diagnostisert kognitiv svikt tidlig, slik at det kan settes inn relevante tiltak. Hjernen og kroppen må trimmes. Gå tur på ujevnt underlag, så aktiviserer du begge deler. I dag brukes det i overkant mye penger på medisiner, framfor å finne forebyggende tiltak. Det handler om å gjøre seg mest mulig trygg. Trygge mennesker er mye mer aktive, sier han.Forebygging billigere enn behandlingKåre Hagen sa på seminaret at «Vi må gjøre ting fundamentalt annerledes enn i dag». Hva mener han med det?- Akkurat nå har vi færre veldig gamle, enn vi får om noen år. Derfor må vi tenke på hvordan vi skal få tjenestene til å virke om 20 år fram i tid. I Drammen er smarthuset under utprøving, det fins hverdagshabilitering enkelte steder og noen innovative sykehjem er nærmiljøressurser. Men vi må få til en bevegelse av en hel sektor. Eldre skal kunne gå i trappa, den må bare være trygg. Det handler om mestring og verdighet.Han gjentar også jevnlig at så rike som vi er i Norge, er det rart vi har råd til å strø så dårlig om vinteren.- Gjennomsnittlig opphold på sykehjem i dag, er tre år. Prisen er rundt 1 million kroner per plass i året. Dersom vi brukte en halv million på å strø gater og veier eller annen forebygging av ulykker, kunne vi kanskje hindre at en person slapp det ene året på sykehjem, og kommunen sparte en halv million. Men målet er bedrelivskvalitet, sier han.

Fakta

Regjeringens andre seminar i forbindelse med arbeidet med ny perspektivmelding 2017.