Tungt fysisk arbeid

Trening er viktig

Organisert trening kan være viktig for at eldre arbeidstakere skal kunne klare å utføre de samme arbeidsoppgavene som yngre arbeidstakere. Det viser en undersøkelse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har gjort blant alle arbeidstakere over 50 år i et entreprenørfirma.

Av seniorpolitikk, 12. november 2008

Eldre arbeidstakere med tungt fysisk arbeid vil ofte oppleve at arbeidet blir for tungt. Kravene fra arbeidsgivere er de samme, enten en arbeidstaker er 20 eller 60 år. I undersøkelsen kom det fram at 20 prosent av arbeidstakerne hadde en del plager, som blant annet slitasjeskader i rygg, nakke og skuldre.- 25 prosent av dem som sliter med helseplager, har en svak arbeidsevne og vil falle ut av arbeidsmarkedet hvis man ikke setter i gang tiltak, sier Einar Jebsen, forsker ved STAMI.Trening og tilretteleggingByggebransjen er preget av tungt arbeid, og mange av arbeidsoppgavene foregår sittende på kne eller gående. Håndverkerne jobber i stor grad med verktøy som veier opp mot 15 kilo. Mange av arbeidsoppgavene blir utført med armene utstrakt over hodet.Oppleves arbeidsoppgavene belastende, og føler arbeidstakeren at hun eller han ikke mestrer jobben lenger, kan det være med på å trekke folk ut av arbeidslivet. Jebsen mener det er viktig med organisert trening rettet mot de muskelgruppene som arbeidstakerne bruker mye i arbeidet.- Uten egeninnsats vil man ikke klare å holde ut i arbeidslivet, sier han.