Etter- og videreutdanning

Tror på skreddersydde løsninger

- Seniorene er en ressurs for norsk samfunnsliv selv om tidene er litt vanskelige akkurat nå, sa Jan Erik Støstad, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), da han innledet seminar om etter- og videreutdanning i regi av SSP, mandag. Han

Av admin_senior, 16. oktober 2008

– Det har vært en økning i forventet pensjoneringsalder siden 2004, noe som til sammen utgjør mange årsverk. Dagens AFP-ordning er gulllkantet og vi trodde at den ville føre til en eksplosjon av avganger ved fylte 62 &arin