Svart økonomi

Trygd kombinert med svart arbeid er verst

- Det er ikke kunnskapsmangel når folk får hjelp til å jukse med fradrag for utgifter de ikke har, sier Jan-Egil Kristiansen, avdelingsdirektør, skattekrimavdelingen i Skatt øst.

Av Tora Herud, 10. mai 2016

Jan-Egil Kristiansen foran Skatt Øst

Jan-Egil Kristiansen foran Skatt Øst

Skattekrimsjefen forklarer svart økonomi som inntekter fra arbeid eller næringsvirksomhet som er skattepliktig og der skatt ikke innbetales.- Det er skatteunndragelse når det ikke betales skatt av ansattes lønn eller næringsdrivende omsetter varer og tjenester uten å betale skatt. Noen fraskriver seg skatteansvar ved at de ikke ansetter folk, men får dem til å opprette egne firmaer. Eller de bruker fiktive firmaer, noe som ofte skjer i bygge- og malingsbransjen. De hevder at det er underleverandører, men så viser det seg at det er ren kamuflasje for svarte lønninger, sier Kristiansen.Han sier skattenivået i Norge er ganske høyt, og at de som ikke betaler skatt får en fordel som fører til konkurranseulikhet.- Korrupsjon og svart økonomi ødelegger for effektiv ressursbruk i markedet, når de som vinner oppdragene ikke betaler de samme kostnadene som det andre betaler. Det er krevende å bekjempe kriminalitet. Det er ikke nok håndhevelse av alle de gode reglene vi har, og hvis håndhevelsen glipper, går det galt. Oppfattes reglene som for vanskelige, må man be om hjelp, sier han.- Det er ikke bærekraftigEkstra ille og alvorlig mener han det er når noen har inntekter de ikke skatter av, samtidig som de mottar trygd.- De betaler ikke noe til fellesskapet, men har et sugerør inn i statskassen. Det er ikke bærekraftig, sier Jan-Egil Kristiansen. I 20 år kontrollerte han taxi-næringen, der det tok helt av med trygd kombinert med svart arbeid.- 600 av 2.000 kontrollerte sjåfører mottok trygd og cirka. 300 mottok sosialstønad og bostøtte samtidig som de kjørte drosje svart, sier han.Svindel uten grenser – En reise i svart drosjeøkonomiSaken om drosjenæringen er omtalt i boka «Svindel uten grenser» – En reise i svart drosjeøkonomi”, som kom i 2012 og er skrevet av journalistene Kjetil Sæter og Einar Haakaas.- For dem som blir tatt, får det store konsekvenser. De må betale 47 prosent skatt av de unndratte beløpene, tilleggsskatt og renter. De kan dessuten straffes med fengsel og havner i strafferegisteret.Kontanter er roten til alt vondt- Vi hører at det er vanskelig å få kjøpt privat renhold hvitt. Da må myndighetene bidra til å få det til. Kontanter er ikke sporbare og "er roten til alt vondt", men i dag er vi pliktig å ta imot kontanter. Det er ikke samme plikt til å ta imot betaling med kort, sier han og gir følgende råd for hva den enkelte av oss kan gjøre: Sjekk om håndverkerne du hyrer har ID-kort. Alle ansatte i byggebransjen skal ha ID-kort registrert hos Arbeidstilsynet, ofte kalt byggekort eller HMS-kort. Ikke betal med kontanter. Betal med kort og be om kvittering. Sjekk om håndverkere er momsregistrert i Brønnøysundregisteret. Er de ikke det, ikke bruk dem.- Betaler du mer enn 10.000 kroner til en håndverker som ikke betaler skatt, kan skattemyndighetene kreve unndratt skatt og moms hos deg som kunde, sier Kristiansen, og han legger til: – Såkalte «Travellers», omreisende irske og britiske steinleggere er ofte ikke momsregistrert eller de leverer ikke momsoppgaver. Da bør man absolutt ikke bruke dem!- Fare for fengselsstraff virkerSkattemyndighetene tar imot tips på epost og telefon og folk kan være anonyme når de henvender seg.- Privatmarkedet har ikke rapporteringsplikt, med unntak av byggearbeider, og da er det mer krevende å kontrollere enn bedriftsmarkedet. Tjenester er også vanskelig å kontrollere, og mange bruker fiktive bilag. Håndhevelsen av lover og regler er ikke god nok, og jeg tror folk må føle at det er en reell risiko for å bli tatt, og forstå at de kan bli straffet. Faren for inntil 6 års fengselsstraff, virker. Det er god butikk å investere i bedre skattekontroll, sier Jan-Egil Kristiansen.