Seniorer og IKT

Trygg ferd til nytt univers.

Reidun Nygaard og Randi Hellemyr har knapt satt fingrene i tastatur. Nå skal de to seniorene til pers. Jobben på Stabbestad omsorgssenter i Kragerø forutsetter grunnleggende datakunnskaper.

Av seniorpolitikk, 4. april 2008

De medgir at terskelen inn til dataverdenen kan være høy. Ingen av dem tilhører generasjonen som har fått IT-kunnskap inn med morsmelken. Språket er fremmed, logikken ikke alltid like innlysende. Men nå slipper de ikke unna lenger. I et arbeidsliv som blir stadig mer kunnskapsbasert, vil også en rengjøringsassistent og omsorgsarbeider måtte forholde seg til den nye teknologien. Men et hvilket som helst kurs med en innleid konsulent med eplekjekk IT-sjargong, skaper ingen kø av seniorer foran dataterminalene. – Vi trenger nok litt ro og tid, sier Reidun og Randi når vi spør om hva som skal til for at flere godt voksne skal ta i bruk data. – Tryggheten må være der. Den kommer når vi skjønner at det er lov til å prøve og feile. Det er viktig at læreren er tålmodig og at vi får tid til repetisjon, påpeker de.Helen Bøe.Faglig dyktige, blanke på data.Prosjektleder Helen Bøe ved Voksenopplæringssenteret i Kragerø sier til seniorpolitikk.no at mange av kursdeltakerne var helt blanke når det gjelder datakunnskap. – De representerer en generasjon som var voksne lenge før den nye teknologien ble et helt nødvendig verktøy i arbeidslivet. Dette er faglig svært dyktige mennesker, som på mange måter har sluppet unna dataalderen. Når er det ikke mulig lenger. Teknologien gjennomsyrer alle samfunnsområder, sier Bøe.Liv Halvorsen.Testing, nei takk.Voksenopplærer Liv Halvorsen mener noen enkle, men viktige grep må til hvis man skal klare å vekke seniorenes nysgjerrighet for data. – Testing av ferdigheter før man starter opp, er neppe veien å gå. Da oppnår man bare å minne deltakerne på hva de ikke kan. Det er et dårlig utgangspunkt for å bygge selvtillit, sier hun. På voksenopplæringssenteret gås det grundig til verks. På timeplanen står både lagring av tekst, opprettelse av mapper og bruk av e-post. Etter basiskurset skal deltakerne fortsette på sine respektive arbeidsplasser. Der er det gode kolleger som vil stå bak kateteret. Opplæringen vil knyttes til hva som har nytteverdi i det daglige arbeidet. Hos Weifa får nå 15 operatører opplæring på arbeidsplassen etter gjennomgått basiskurs. Fabrikkdirektør Torgeir Heen i Weifa sier til seniorpolitikk.no at det er vanskelig å være i arbeidslivet uten å måtte forholde seg til datateknologien på et eller annet nivå.- Weifas bruk av ny teknologi er økende. Skal man unngå å bli overkjørt av utviklingen, er det viktig at vi bidrar til å styrke de ansatts datahåndteringsevne. Sånn sett har dette prosjektet gitt oss en unik mulighet, sier han til seniorpolitikk.no.Opplæringsprosjektet i Kragerø finansieres av Fornyings- og administrasjonsdepartementet og administreres av SSP i samarbeid med Seniornett og Datakortet.Fakta om seniorer og data.En av fire AFP-pensjonister oppgir i følge Norske seniorpolitisk barometer at manglende IKT-kompetanse er en medvirkende årsak til å gå av med tidligpensjon. Fornyingsminister Heidi Grande Røys etterlyser nå større interesse blant ledere i offentlige og private virksomheter for å beholde seniorene i arbeidslivet.Aldersgruppen 55+ omfatter i dag vel 1,2 millioner nordmenn. Av disse er drøyt 800 000 ikke-brukere av IKT og Internett. En «yngre seniorgruppe», 55 – 74, teller i alt cirka 830 000. Av disse er cirka 500 000 ikke IKT-brukere. Tre av fire i aldersgruppen 65 – 74 er ikke-brukere av Internett.Kilder: Norsk seniorpolitisk barometer, www.seniorpolitikk.no og Stortingsmelding nr. 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle.Prinsipper for dataopplæring av seniorer.Dataopplæring vil ofte fungere som en skole i selvtillit. Derfor er det viktig å gjøre undervisningen så trygg og praktisk som mulig og la den foregå på den enkelte arbeidsplass.Unngå eplekjekk IT-sjargong, den virker bare ekskluderende.Sørg for aldershomogene opplæringsgrupper. I blandede aldersgrupper der yngre kjapt finner tonen med den innleide konsulenten, er det fort gjort å falle av lasset.For seniorer flest er data et verktøy. Sørg for at opplæringen har praktisk nytteverdi og at alt som skal læres, består av handlinger som skal utføres.Seniorer liker å ha en hånd med på rattet. La dem selv få styre innhold og fremdrift i opplæringen.Kilde: Per Halvorsen: Glitrende grå, Seniorlivets mangfold og muligheter, Bazar forlag 2008.