Seniorkompetanse

Trygghet i å takle ulike situasjoner på bakgrunn av erfaring

Når lederne på St. Olavs Hospital sier til seniorer at de trenger deres kompetanse, så vet de nå hva de snakker om.

Av Tora Herud, 19. oktober 2016

Perly Kristiansen og Heidi Magnussen ved St. Olavs Hospital i Trondheim. (Foto Tora Herud)

Perly Kristiansen og Heidi Magnussen ved St. Olavs Hospital i Trondheim. (Foto Tora Herud)

– Vi har snakket om seniorenes kompetanse i forbindelse med seniorpolitikken vår. Blant annet har vi vært opptatt av å overføre seniorenes kompetanse til yngre arbeidstakere. Men vi ønsker også å utvikle seniore