Statens seniorråd

Tvangspensjonering er meningsløst

- Regjeringen er opptatt av å få til en gjennomgang av alle aldersgrensene. For oss er det viktig å få til en endring, ikke å komme i en situasjon der vi ikke får til noen ting, sa Robert Eriksson, arbeids- og sosialminister, da han innledet i Statens sen

Av Tora Herud, 17. juni 2014

Robert Eriksson i Statens seniorråd. (Foto TH)

Robert Eriksson i Statens seniorråd. (Foto TH)

Eriksson mener den største arbeidskraftreserven fins i gruppen av 62-67-åringer.- I regjeringsplattformen sier vi at vi skal tilpasse pensjonsreformen til alle yrkesgrupper inkludert grupper med særaldersgrenser. Dette ønsker vi et ryddig og godt løp om sammen med partene i arbeidslivet. Det er meningsløst å tvangspensjonere folk som vil jobbe, sier han.Foreslår nye aldersgrenserLes også: Aldersgrenser i norsk lovgivning- Regjeringen vil sende tre forslag om endring av aldersgrensene på høring. Vi vil synliggjøre hvorfor det er viktig å la folk få jobbe lenger. Høringsrunden kan føre til at vi får inn nye forslag, men jeg ønsker en fri debatt om dette, fortsetter han. Forslagene lyder slik:Forslag 1: Heve 70-årsgrensen til 72 år samtidig med at adgangen til lavere bedriftsintern avgangsalder fjernes. Det gir en felles aldersgrense på 72 år.Forslag 2 og 3: Heve 70-årsgrensen til 72 eller 75, samt videreføre en begrenset adgang til bedriftsintern avgangsalder samtidig. En mulig begrensning kan være en nedre grense på 70 år eller krav til tariffavtale om lavere bedriftsintern aldersgrense. (Arbeids- og sosialdepartementet)- Forslag 2 og 3 er ikke kommet så høyt opp i debatten, men det er fordi arbeidsgiversiden ikke ønsker noen endring. Med pensjonsreformen gis det mulighet for å tjene opp pensjon til fylte 75 år, og da er det ulogisk at en ikke kan jobbe like lenge. Det er 13 prosent av dem over 70 år som ønsker å fortsette i arbeid, sar Robert Eriksson. Han vil løfte debatten om aldersgrensene.Advokat og nestleder i Statens seniorråd, Erik Råd Herlofsen sa han er glad for at forslaget fra regjeringen kom så raskt. – Det er flott at du våger. Jeg forstår at dette er det muliges kunst. Rettssaker om aldersgrenser kommer ofte opp fordi folk ikke snakker sammen, sa advokat og nestleder i Statens seniorråd, Erik Råd Herlofsen.NHO og LO er for 70-70Etter at statsråden var gått, kom NHO-direktør Svein Oppegaard og LOs nestleder Tor Arne Solbakken for å snakke om sine synspunkter på forslagene.- Vi ber i vår rådgivning medlemmene våre om følge Gjensidigedommen, fram til noe annet skjer. Det er tre kriterier som gjelder, og alle er ikke oppfylt hos alle. Situasjonen er uklar, og mange bedrifter har problemer med å gi gode råd, sier han.Høyesterett kom til at Gjensidiges øvre aldersgrense på 67 år var lovlig, fordi den hadde et saklig formål, var kjent i virksomheten, konsekvent praktisert og kombinert med en god pensjonsordning.Les også: Aldersgrenser i arbeidslivet: – Hvor står vi i dag?- NHO ønsker at alle skal jobbe lenger. Men det er viktig å få en større sammenheng i aldersgrensespørsmålet. Det gjelder særlig dem som kan gå av i offentlig sektor allerede når de er 57 år. Det er urimelig at politi og tollere kan gå av med full pensjon når de er 57 år, mens andre først kan gå ved 70 år. Å få dem fra 67-70 år til å jobbe lenger, monner ikke så mye. NHO ønsker å holde på 70-årsregelen i arbeidsmiljøloven og ikke heve den til 72, 75 eller ikke ha noen grense, sa Svein Oppegård. Han mener det er viktig å ha en forutsigbar regel som gjelder alle.Tor Arne Solbakken begynte med å si at LO ikke har gått bort fra den bedriftsfastsatte aldersgrensen på 67 år, men at de regner med at den blir borte.- Så er vi veldig enige med NHO om å beholde 70-årsaldersgrensen i arbeidsmiljøloven. Det handler om å kunne forlate arbeidslivet på en verdig måte. Det var av samme årsak vi fikk AFP-ordningen. AFP lønner seg for samfunnet, når det gjelder å få folk til å jobbe lenger. Ellers ser vi at det er menn, og ikke kvinner, som tar ut pensjon fra folketrygden og fortsetter å jobbe. Sånn er det, men vi vet ikke hvorfor. Særaldersgrensene er det åpenbart grunn til å gå gjennom og se på, og en gjennomgang vil føre til at flere går opp enn ned, sa Tor Arne Solbakken.