Avviser myte

Udokumentert at seniorer er mindre produktive

«Det er en gammel myte at arbeidsprestasjonene generelt blir dårligere etter 55 år,» sier seniorrådgiver Linda Hauge. Nytt kunnskapsnotat:

Av Berit Solli, 18. desember 2019

Seniorrådgiverne; Linda Hauge og Bjørn Halvorsen. (foto: MBP)

Senter for seniorpolitikk lanserer et nytt kunnskapsnotat om arbeidslivet. Det er viktig at flest mulig kan og vil jobbe lengst mulig. Derfor er det viktig å undersøke seniorers arbeidsprestasjoner.

Les notatet her.

Senter for seniorpolitikk og Bergen Næringsråd arrangerer frokostmøte om produktivitet blant senior arbeidstagere 4. mars. Les mer og meld deg på her.

Oppslag i Finansavisen med Linda Hauge fra Senter for seniorpolitikk 18. desember 2019.

Da Linda Hauge og seniorrådgiver Bjørn Halvorsen finleste regjeringens utredninger fra Produktivitetskommisjonen og Sysselsettingsutvalget ble de nysgjerrige. «De to utredningene slår bare fast at seniorer er mindre produktive. Men vi har nå gått gjennom de viktigste internasjonale studiene fra de siste årene, og finner ikke grunnlag for antagelsen i utredningene,» sier Hauge.

Hauge og Halvorsen har gått gjennom sentrale nordiske og internasjonale  studier  «Vi finner liten støtte i forskningen for at det er en generell sammenheng mellom alder og avtakende produktivitet,» sier Hauge.

Seig myte

Myten fra 70-tallet er at arbeidstagere er minst produktive i starten og i slutten av arbeidslivet. Denne myten lever fortsatt, selv om seniorene i dagens arbeidsliv er av et helt annet kaliber hva gjelder helse og kompetanse enn de som var seniorer for 40-50 år siden.

En eventuell reduksjon i arbeidsevnen, som mindre kroppslig styrke og dårligere hørsel, trenger ikke å føre til lavere arbeidsprestasjoner.

«Det er store forskjeller mellom individer, bransjer og yrker. Noen egenskaper blir svekket med alderen, mens andre vokser og utvikler seg gjennom hele yrkeslivet.  Det er et stort problem at gruppetenkning om arbeidstagere over 55 år fører til forskjellsbehandling, for eksempel ved nedbemanning, kompetanseheving og ansettelser,» sier Hauge.

Hun understreker at utredningene og studiene handler om mennesker som er i jobb. Det betyr at folk som har gått ut av arbeidslivet som uføre eller for å pensjonere seg ikke er inkludert i studiene som notatet bygger på.