Nestorkonferansen 2013

Ulike utfordringer for arbeidsgiverne

- Seniorpolitikken utfordres når arbeidsgivere kommer i situasjoner med effektivisering og nedbemanning. Vi ønsker å være ærlige om at alt ikke er så enkelt, sier Jon Edgar Karlsen, rektor ved Nestor seniorutvikling i Melsomvik.

Av Tora Herud, 18. mars 2013

Rektor Jon Edgar Karlsen og studiekoordinator Bente Simonsen. (Foto Nestor)

Rektor Jon Edgar Karlsen og studiekoordinator Bente Simonsen. (Foto Nestor)

Nestorkonferansen startet som et samarbeid mellom Nestor og IA-rådet i Vestfold i fjor, og vil bli en årlig begivenhet. Den røde tråden for årets konferanse: Er det lønnsomt å satse på seniorene?- Vi ønsker at konferansen skal ha et tydelig perspektiv, særlig når det gjelder arbeidsgiverne. De har en litt annen utfordring enn samfunnet for øvrig når de kommer i situasjoner med effektivisering og nedbemanning. Vi ønsker å være ærlige om at alt ikke er så enkelt, men at å beholde seniorene kan være lønnsomt både for virksomheten og for samfunnet, sier Karlsen.På programmetEinar Øverenget starter dagen med å filosofere rundt spørsmålet: «Er alder relevant for en optimal bruk av den menneskelige ressurs i arbeidslivet?» Fafo-forsker Ann Inga Hilsen fortsetter med temaet «Fra avvikling til utvikling – hvorfor og hvordan?» før økonomirådgiver Carsten O. Five slipper til med «God seniorpolitikk er lønnsomt for arbeidsgivere».- Konferansen viser også gode praktiske eksempler fra store og små virksomheter som lykkes med sin seniorpolitikk og som ser lønnsomheten i det, sier rektor Jon Edgar Karlsen.Program og påmelding her.  IA-rådet i Vestfoldbestår av regionale representanter for myndighetene og partene i arbeidslivet som er part i IA-avtalen. IA-rådet i Vestfold fungerer som bindeledd mellom partene på sentralt nivå og virksomhetene lokalt når det gjelder hvor IA-innsatsen skal gjennomføres. Fylkesmannen i Vestfold, Erling Lae, er IA-rådets leder. Nav arbeidslivssenter i Vestfold har sekretariatsfunksjonen.