Besøk i SSP

Ungarere ville lære mer om aktiv aldring

Representanter fra prosjektet «Quality Life 50+» i byen Alsómocsolád i det sørlige Ungarn var nylig på studietur i Norge, og besøkte blant annet Senter for seniorpolitikk (SSP).

Av Tora Herud, 4. oktober 2017

Besøk fra Ungarn i SSP. (Foto Tora Herud)

Besøk fra Ungarn i SSP. (Foto Tora Herud)

Ungarn mottar EØS-midler fra Norge, Island og Lichtenstein til seks prosjektområder, blant annet til folkehelse. Prosjekt Quality Life 50+ som har mottatt 25.000 Euro, handler om å forberede en aktiv aldring. Det retter seg mot aldergruppen fra fylte 50 år og fram til pensjonsalder.

Prosjektet i Alsómocsolád samarbeider med Voksenopplæringsforbundet (VOFO), som er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge.

I SSP ble gjestene tatt imot av Olav Eikemo og Åsmund Lunde.

– De som var på besøk var i utgangspunktet opptatt av eldre og helse, men jeg tror de ble mer interessert i eldre og arbeid under besøket. Blant annet minnet vi om hvor Ungarn står når det gjelder demografi. De har en fødselsrate på 1,2 barn per kvinne, mens det i Norge er 1,7 barn per kvinne (i 1970 var fødselsraten per kvinne i Norge 2,5 barn).

Vi snakket blant annet om norsk velferd og om barnehagepolitikk, om hvor viktig det er med barnehageplass slik at begge foreldre kan jobbe. Ungarn har iverksatt en pensjonsreform for å få flere til å jobbe lenger, der de hever pensjonsalderen med to måneder per år, sier Olav Eikemo.