Fare for nedleggelse

Usikkert for Norema-ansatte

- Når du er 62, er det vel ikke mange som vil ha deg, sier Svein Ove Johansen. Kjøkkenproduksjonen på Jevnaker er farlig nær nedleggelse. Blant 101 medlemmer i snekkerforeningen er snittalderen 50 år. Stemningen er dyster. NAV har jobben med å hjelpe folk

Av Mattis Michaelsen, 20. mars 2009

140 personer arbeider ved Noremas kjøkkenproduksjon på Jevnaker gir. Etter planen skulle avgjørelsen om nedleggelse, eller eventuelt nedbemanning, vært tatt i styremøte den 5. mars. Beslutningen er satt på vent. Men arbeidstakerne vi snakker med har liten tro på en positiv løsning.Tredoblet ledighet – mange seniorer  – Eierne vil ikke kjøre produksjon her uansett. Det er bare et spørsmål om tid. Jeg er helt sikker på at de flytter produksjonen, sier Jonny Gomsrud (60). Styrets beslutning ble utsatt på grunn av den lite kjente omstillingsloven, der nedleggelser av fabrikker og avdelinger skal varsles til fylkeskommunen 30 dager på forhånd. Tillitsvalgte, ledelse, ordfører og NAV har møter med fylkeskommunen i disse dager.   Nå om dagen har styret og den svenske eieren, Nobia, lite nytt å melde.   Arbeidsledigheten på Jevnaker vil tredobles hvis alle på Norema mister jobben. Gjennomsnittsalderen blant de 101 medlemmene i Jevnaker snekkerforening (i LO-forbundet Industri Energi) er nærmere 50 år. Seniorene vil dominere et eventuelt skred av nye arbeidssøkere på det lokale NAV-kontoret. Selv om bedriften skulle bli reddet i tolvte time, er det sannsynlig at det blir oppsigelser.140 personer arbeider ved Noremas kjøkkenproduksjon på Jevnaker gir. Etter planen skulle avgjørelsen om nedleggelse, eller eventuelt nedbemanning, vært tatt i styremøte den 5. mars. Beslutningen er satt på vent. Men arbeidstakerne vi snakker med har liten tro på en positiv løsning.Se sine sterke sider- Vår utfordring blir å få seniorene til å se egne muligheter og hvor det kan være bruk for dem, sier Torild Rødstøl, leder i NAV Jevnaker arbeid og trygd. NAVs lokale krefter er opptatt av at utsiktene i arbeidsmarkedet ikke er bare dystre. Den generelle ledigheten stiger, men innenfor halvannen times kjøreavstand fra Jevnaker er det også registrert 1.000 ledige stillinger. I tillegg kommer ledige jobber i Oslo.Markedskoordinatoren hos NAV i Hadelandsregionen har med seg en oversikt over hva det søkes etter akkurat nå: – Sjåfører, gravemaskinførere, helsearbeidere, butikk- og lagermedarbeidere og støttekontakter, sier Bjørg Lomsdalen Næss. Seniorene fra Norema, som eventuelt blir ledige, må regne med å måtte lete etter og søke på jobber selv. Men NAV har forberedt et opplegg med informasjonsmøter, karriereveiledning og jobbsøkerkurs.- Det er en trist situasjon. Du trenger hjelp til å løfte deg, sier Torild Rødstøl. Hun og kollegene vil gjerne bidra til å slå ring om mennesker som rammes og gi dem motivasjon på veien videre. De to representantene for NAV på Hadeland ramser opp attraktive senioregenskaper: Stabil arbeidskraft, nøyaktighet, lavt sykefravær, livserfaring og høy arbeidsmoral.- Seniorene må spille på styrkene sine, sier Bjørg Lomsdalen Næss.2. april arrangeres Omstillingsmessa 2009, i Jevnakerhallen. I følge NAV er det et arrangement der oppmerksomheten er rettet mot mulighetene. Arbeidstakere kan møte potensielle arbeidsgivere, og Norema-ansatte får fri til å delta.Realisere en drøm?Via NAV kan arbeidssøkerne blant annet få hjelp til å kartlegge egne interesser: Har de kompetanse som de kan bygge videre på, med kurs eller etterutdanning? Eller har kandidatene skjulte talenter eller interesser som kan åpne nye og interessante veier.- Kanskje kan noen benytte anledningen til å oppfylle en drøm, sier Lomsdalen Næss.Tilbake på klubbkontoret hos Norema høres det i utgangspunktet ut som om fremtidsdrømmene er et stykke unna.Oppbrukt?- Når du er 62, er det vel ikke mange som vil ha deg. Da er du vel oppbrukt, sier Svein Ove Johansen. Han har 25 år bak seg i samme yrket, og trodde han skulle få fortsette til pensjonsalderen.- Jeg kan ta ut AFP, og da blir det vel mest sannsynlig det. Men jeg skulle gjerne fortsatt, ett år av gangen. Jeg trives, og vil helst reise på jobb, sier Johansen.Kollega Gerd Beate Winger (56) ser ikke særlig lyst på en eventuell fremtid som jobbsøker.- Jeg ser det som veldig vanskelig. Alderen har vel innhenta meg, etter over 40 år i industriyrket, sier Winger. Men hun er innstilt på å kjempe for sin plass i arbeidslivet.Klar for omstilling- Punkt nummer én for meg er å stå opp om morran og vite at jeg skal noe. Jeg stiller på det som er av kurs og annet. Jeg måtte omstille meg da jeg kom hit for tre år siden, og for meg er ikke det skremmende. Jeg klarte det bra da og vil klare det nå også, sier hun. Det verst tenkelige alternativet er å gå uten noe å ta seg til. Jeg er mottakelig for alt, bare jeg får jobb. Jeg har ikke noe i mot en kassajobb i butikk. Hva som helst, bare ikke hjemmeværende. Det har jeg aldri vært, og det er en utenkelig situasjon når jeg ikke er eldre, sier 56-åringen. Gerd Beate Winger understreker at hun aldri har gjort noe annet enn å jobbe.Vill idéHeller ikke Jonny Gomsrud (60) ser lyst på videre arbeidskarriere hvis Norema legger ned produksjonen på Jevnaker.- Men jeg har en vill idé. Kanskje kunne jeg fått friske opp ferdighetene som sjåfør på buss, lurer Gomsrud. Han har førerkort for buss og vogntog, men føler behov for litt praksis før han er helt trygg på å ta fatt på persontransport med stort kjøretøy. Jonny Gomsrud sier at han tviler på at NAV vil spandere det på ham. Men understreker at han i hvert fall vil snakke med dem om det.Hos NAV på Jevnaker mener de at en sjåførjobb ikke burde være noen umulighet. Hvis det til slutt ender med oppsigelser eller nedbemanning som rammer Jonny, undersøker og diskuterer NAV gjerne mulighetene for eksempelvis en praksisplass som sjåfør mens han mottar dagpenger.23. mars ny D-dagNå om dagen er det imidlertid usikkerheten som rår i produksjonslokalene på Jevnaker. I følge ringblad.no, kan 23. mars bli datoen da fremtiden til kjøkkenprodusenten blir avgjort. Denne dagen møtes styremedlemmer og de ansattes representanter på nytt.Arbeidstakerne vi møter på Jevnaker er ikke overdrevent optimistiske:- Vi håper i det lengste, sier Svein Ove Johansen.- Vi håper, men vi tror det ikke, legger Jonny Gomsrud til