Larvik kommune

Utdanner etter kartlegging

Det er 950 årsverk i Larvik kommunes omsorgstjeneste. 400 av dem er ufaglærte, og mange arbeider ufrivillig deltid. - Etter kartlegging vet vi hvor mange ansatte kommunen har behov for i årene som kommer og satser på utdanning internt, sier prosjektleder Pippi Müller.

Av Tora Herud, 17. desember 2010

Pippi Müller. (Foto TH)

Pippi Müller. (Foto TH)

– I løpet av de neste 8-10 årene vil 158 av våre ansatte med kompetanse på nivå med helsefagarbeidere gå av med pensjon dersom de står i arbeid til de fyller 67 år, men det gjør de ikke. Statistikk v