Ikke meningen

Utgiftene til pensjon øker raskere

Utgiftene til pensjon kommer til å øke mye raskere enn antatt, på tross av pensjonsreformen, viser nye beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB), ifølge nrk.no.- Reformen lykkes i å senke pensjonsutgiftene, men mye av senkningen kommer som en slags bred engangseffekt. Fortsatt vil det være en betydelig vekst i pensjonsutgiftene fra det ene året til det neste, sier SSB-forsker Erling Holmøy.

Av admin_senior, 26. september 2008

Det var ikke meningen med reformen.- Reformen skulle takle den kommende eldrebølgen ved å få flere til å jobbe lenger. På den måten skulle utgiftene holdes nede, og ikke vokse så kraftig som de ville gjort med dagens system. Men den nye reformen klarer altså ikke å holde kostnadssmellen unna, sier Erling Holmøy.Hovedårsaken til at pensjonsutgiftene vil stige mye raskere enn regjeringen har regnet med, er at folk vil jobbe mer og opparbeide seg rett til høyere pensjon. Tidligere finansminister Per-Kristian Foss fra Høyre mener politiske kompromisser har skylda for at reformen ikke vil virke så bra som den burde, ifølge nrk.no. Men Foss sier også:- Jeg er fornøyd med at vi har fått vedtatt noe som i de kommende tiår gir oss økt arbeidskraft, økt sysselsetting og det gir også økte inntekter til det offentlige.