Kommentar

Uverdig med aldersgrenser

67 år gamle Karin Haare Johansen får fortsette i jobben sin som kundebehandler i Gjensidige. Den gledelige nyheten som kom fra Oslo Tingrett nylig, slår fast at det er aldersdiskriminerende å nekte henne å jobbe til hun fyller 70 år.

Av Berit Solli, 3. mai 2010

Åsmund Lunde

Åsmund Lunde

Aftenposten siterer informasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige, som uttrykker skuffelse over dommen og sier at forsikringsselskapet har forholdt seg til at arbeidstakeren har en avtale om pensjon ved fylte 67 år. Han sier også at de synes det er spesielt at Johansen har krav på både lønn og pensjon dersom hun fortsetter til hun er 70 år, og får støtte av spesialrådgiver Olav Magnussen i NHO. Magnussen sier at muligheten for å jobbe til man er 70 år dersom man har tjenestepensjon, vil utgjøre en stor kostnad for både denne og andre bedrifter.Pensjonsalder og aldersgrenserSaken viser hvor viktig det er å skille mellom pensjonsalder og aldersgrenser. Aldersgrensen i Norge er 70 år og pensjonsalderen i forhold til folketrygden er 67 år, begge deler er lovbestemt. Unntaket er en del yrkesgrupper med særaldersgrenser, noe det ikke er snakk om i denne saken.Bakgrunnen for aldergrensen var at mennesker etter et langt arbeidsliv skulle kunne gå av med verdighet. Det skulle ikke være et nederlag for den eldre å slutte i jobben, dersom vedkommende ønsket det.Men uverdigheten ligger først og fremst i ikke å behandle eldre arbeidstakere på samme måten som yngre. Noen kan av ulike årsaker være ute av stand til å gjøre jobben sin tilfredsstillende lenge før de fyller 67 eller 70 år. Da vil det være mangel på respekt om ledelsen ikke viser ansvar og i stedet lar vedkommende jobbe i åresvis.Et forbilde for andreSamtaler om å avslutte et arbeidsforhold vil selvfølgelig alltid være ubehagelig, men det gjelder enten en person er 30 år eller 66 år. Andre igjen kan være friske og raske lenger enn til fylte 70 år, det finnes mange gode eksempler på det. Pensjonsreformen fra 2011 gir dessuten adgang til pensjonsopptjening fram til fylte 75 år, og en grunn til det er selvfølgelig at myndighetene ønsker å beholde flest mulig i arbeid lengst mulig. En annen grunn kan være å gi dem som ikke har full pensjonsopptjening, mulighet til det.Karin Haare Johansen går med våre og myndighetenes øyne foran som et godt forbilde. Hun roser Gjensidige som en god arbeidsplass gjennom nesten 30 år og ønsker å fortsette i tre til. Er ikke det noe en arbeidsgiver bør vite å sette pris på?