Arbeidsministeren

Våg å tenke enkelt

- Hvorfor bytte ut en 67-åring som gjør jobben sin med en som er yngre? Når du smelter unge og eldre sammen, det er da du får ut spennende ting, sa arbeidsminister Robert Eriksson i møtet med direktør Kari Østerud og andre representanter for SSP tirsdag.

Av Tora Herud, 26. mars 2014

Robert Eriksson og Kari Østerud. (Foto TH)

Robert Eriksson og Kari Østerud. (Foto TH)

Eriksson innledet med å si at han ønsker en god og framoverlent seniorpolitikk, før han lot SSP presentere seg. Styreleder i SSP, Renee Rasmussen fra LO, mener den viktigste jobben må gjøres på arbeidsplassene, og at hun skulle ønske at flere virksomheter benyttet seg av tilbudene fra arbeidslivsentrene.- Som tidligere leder i Musikernes fellesorganisasjon brukte jeg mye tid på å informere de tillitsvalgte om viktigheten av å bruke arbeidslivssentrene mer, sa hun.- Det å få folk til å stå lenger i jobben, handler mye om rammebetingelser. Men vi har også ganske mye å hente på hva slags seniorpolitikk virksomhetene har og på hva den enkelte ønsker seg selv, sa nestleder i SSPs styre, Baard Meidell Johannesen fra NHO. Han mener SSP er et godt virkemiddel for å iverksette delmål 3 i IA-avtalen og en god møteplass for partene i arbeidslivet.- Forskning avliver myterNorsk seniorpolitisk barometer viser en positiv utvikling år det gjelder arbeidstakere, de ønsker å jobbe fire år lenger nå enn for 10 år siden. Ledere i norske bedrifter ønsker at folk fortsetter til de er 67 år.- Vi gleder oss over at yrkesdeltakelsen øker, men det er en bratt fallende kurve, og det er få som fortsetter i arbeid etter fylte 70 år.  Forskning tar i imidlertid livet av mytene om alt det eldre arbeidstakere ikke kan, sa Kari Østerud.- Men det er vel både sannheter og myter når det gjelder pensjonering. Vi har jo delvis et innelåsende pensjonssystem, sa Eriksson- Jo, men prisen på en yngre og en eldre medarbeider når det gjelder pensjon, er så liten at det ikke er noe å snakke om, sa Østerud.- Tiltak på delmål 3?Seniorrådgiver Roger Moen i SSP etterlyste konkrete tiltak på delmål 3, slik det er på delmål 1 og 2.- Vi har to forslag som er enkle å gjennomføre og som heller ikke er dyre. Det ene er å gi leder- og tillitvalgtopplæring på seniorpolitikk i IA-virksomhetene, noe vi mener NAV må kunne levere. Det andre er å gi eldre arbeidstakere mulighet for karriereveiledning, slik at det er lettere å bytte jobb. Dette kan jo også være aktuelt for personer som av helsemessige årsaker ikke kan gå tilbake den jobben de hadde tidligere. Nå er karriereveiledning mer knyttet til yngre, sa Roger Moen. Robert Eriksson takket for innspillene og sa han satte stor pris på disse.- Jeg er opptatt av å få folk raskere tilbake til arbeidslivet etter sykefravær. Men jeg er også opptatt av dem som står utenfor arbeidslivet og gjerne vil jobbe, men som ikke får det, fordi de har nedsatt arbeidsevne. Så lurer jeg på om det er IA-avtalen, pensjonsreformen eller andre ting som bidrar mest til å få eldre arbeidstakere til å fortsette lenger i jobben. Vi gjør ofte ting så vanskelig, nå må vi våge å tenke enkelt, sa Robert Eriksson, som minnet om at regjeringen har sagt at den ønsker å gjennomgå aldersgrensene i arbeidslivet, og mener det automatisk vil føre til størrre oppmerksomhet om delmål 3.- Det er lettere å få dem som allerede er i arbeid til å jobbe litt lenger, enn å sette i gang hele prosessen med å finne nye, sa Kari Østerud.