Spør forskerne

Valg av seniortiltak – hva virker?

Vet vi hva slags tiltak som virker for ulike grupper arbeidstakere? Hvem skal omfattes, og er det mest fornuftig å ha individuelle og/eller kollektive tiltak? Du har fortsatt mulighet for å stille spørsmål til Fafo-forskerne, Anne Inga Hilsen og Tove Midtsundstad.

Av seniorpolitikk, 28. mars 2012

Anne Inga Hilsen og Tove Midtsundstad. (Foto TH)

Anne Inga Hilsen og Tove Midtsundstad. (Foto TH)

Fram til 2. april tar forskerne imot spørsmål på temaet ”Valg av seniortiltak – hva virker?” Hva slags spørsmål og erfaringer har leserne av seniorpolitikk.no når det gjelder valg av tiltak og virkemidler på seniorpolitikkområdet? Vet dere nok til å kunne velge egnete tiltak?Spørsmålene sendes direkte til Fafo på: sporforskerne@fafo.noSpørsmål og innspill gjennomgås fortløpende, og enkle spørsmål besvares direkte, andre sammenfattes og besvares i form av korte artikler under Spør forskerne i etterkant.- Bruk oss! sier Anne Inga Hilsen og Tove Midtsundstad.