Valgfri pensjon fra 62.

Får regjeringen det som den vil, kan fremtidens arbeidstakere velge å ta ut pensjon fra folketrygden fra fylte 62.

Av admin_senior, 28. januar 2008

Valgfritt uttak av pensjon fra folketrygden fra 62 år, er et av kjernepunktene i forslaget til nytt pensjonssystem som nå er sendt ut på høring. De som likevel velger å fortsette, skal få lønn for strevet: All inntekt opp til 7,1 G (474 000 kroner) gir opptjening av pensjon. Alle år med inntekt opp til fylte 75 år teller med når pensjonen beregnes.Det skal også bli mulig å arbeide så mye man vil ved siden av pensjonen, uten at alderspensjonen avkortes. Dermed åpnes det for at man kan trappe gradvis ned mot pensjonsalderen. Det fremgikk da Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen 28. januar presenterte forslaget til nytt pensjonssystem.For å sikre at den nye alderspensjonen blir økonomisk bærekraftig, innføres levealdersjustering. Levealdersjustering innebærer at opparbeidet pensjon må fordeles over flere år dersom levealderen i befolkningen øker. Den enkelte kan motvirke effekten av levealdersjusteringen ved å arbeide noe lenger, heter det i en pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.