Aldersgrenser

Vant fram til slutt

- Vi kommer til å overvåke hva som skjer. Dersom noen av våre medlemmer blir utsatt for noe lignende, kommer vi til å slå hardt ned på det. Vi har ikke fått denne avgjørelsen i Den Europeiske Sosialpakt for ingenting, sier Leif Vervik i FFFS.

Av Tora Herud, 18. oktober 2013

Leif Vervik

Leif Vervik

Fra Fellesforbundet for Sjøfolk (FFFS) begynte å jobbe med saken til de to oppsagte sjøfolkene i ferjeselskapet Nye Kystlink, Arne Eikhaugen og Solveig Aarland, i april-mai 2006, er det gått over 7 år. FFFS tapte den første rettssaken i Nedre Telemark Tingrett 9. mai 2008.Dommen ble påanket og Agder lagmannsrett avsa dom den 24. juni 2009, med det resultatet at anken fra Arne Eikhaugen ble forkastet med dissens, mens anken fra Solveig Aarland ble tatt til følge da hun ikke hadde nok pensjonsopptjening. Dommen mot Eikhaugen ble påanket til Norges Høyesterett (3. instans), som ved dom avsagt den 18. februar 2010 forkastet anken med dissens (4 – 1). Ingen av partene ble tilkjent saksomkostninger.Les også: Norge brøt menneskerettigheteneJublet i stillhet- Vi fikk beskjeden om resultatet i Den Europeiske Sosialpakt 17. juli og ble jublende glade, men vi kunne ikke si noe før Ministerrådet hadde uttalt seg. Den viser at alle 46 land fordømmer Norge for å ha brutt lover som Norge selv har godkjent, sier Vervik. Først denne uka kunne han snakke høyt om utfallet i saken.Den Europeiske Sosialpakts resolusjon fra 16. oktober 2013