Bedriftseksempel

Veien til seniorpolitikk går om seniorene.

Moelven ByggModul spurte sine veteraner: – Hva må vi gjøre for å få dere til å jobbe lenger? – Mer ferie, svarte seniorene. Tre ekstra ferieuker kom på plass. For tre år siden gikk samtlige 62-åringer av med AFP. Nå blir de aller fleste en stund til.

Av admin_senior, 31. mars 2008

– Friske folk, blant dem ivrige birkebeinere, forsvant ut med AFP. Det var for galt, sier Hans Erik Stadshaug, direktør hos Moelven ByggModul. I perioden til og med 2004 takket alle industribedriftens ansatte for seg når de rundet 62. Fortsatte det slik, ville én av fire medarbeidere forsvinne i løpet av fem år. 45 av totalt 180 ansatte var i alderen 55+. Klubbleder og bedriftsleder satt seg ned sammen for å finne svar på utfordringene.Fritid viktigst.De ba seniorene med på råd. I et møte ble en samlet seniorgruppe bedt om å fortelle hva som måtte til for at bedriften skulle få beholde dem så lenge som mulig. – Og det var ikke penga de var mest opptatt av. Fritid var viktigst, sier klubbleder Kåre Kastbakken. Folk ville ha mer ferie. Etterlengtet tilskudd av tid til elgjakt og sydentur, til innhøsting på småbruket eller rett og slett et ekstra pusterom i hverdagen. For tre år siden valgte samtlige å gå av med tidligpensjon ved fylte 62. Siden den gang har 13 av 15 med AFP-mulighet valgt å bli. Ett enkelt konkret tiltak: Mer fritid. Tre ekstra ferieuker – og situasjonen ble totalt endret. Men klubblederen tror ikke seniortiltaket gjorde utslaget alene: – Folk hadde følt et press om at de måtte gå av når de ble 62. Mens nå pratet Hans Erik varmt om at han ønsket at de skulle bli. Det tror jeg gjorde mye, sier Kåre. I en fersk undersøkelse fra bedriftshelsetjenesten hos Moelven ByggModul svarer 97 prosent at de trives svært godt eller godt på jobben. Ingen mistrives. Det har ligget godt til rette for å lykkes med å få folk på Moelven til å bidra en stund til.Stødig arbeidskraft.– Og den eldre garde er jo stødig og stabil arbeidskraft. De har mindre fravær, møter hver dag på jobb, sier tillitsmann Kåre. Han peker på at bedriften skal ha ros for sin innstilling til seniorenes ressurser generelt. De siste årene har Moelven ByggModul ansatt både en på 58 og en på 65 år. Jan Dårstad er veteran, med over 40 år i Moelven. – Tilbudet om ekstra ferie kom på bordet. Det gjorde det jo enda mer fristende å fortsette. Jeg har tatt fri en dag innimellom til innhøsting og slikt på gårdsbruket mitt. Men jeg har ikke tatt ut all ferien. Jeg liker meg jo godt på jobben, sier 64-åringen.Koster lite, null byråkrati.De som går av med AFP koster bedriften penger. Bedriftsleder Hans Erik Stadshaug understreker at Moelven heller vil gi 3 uker ferie med full lønn til de som fortsetter etter fylte 62 år – det er økonomisk gunstig og koster null i byråkrati. Bedriftens seniortiltak gir ikke administrativt merarbeid utover å avtale når de ekstra ferieukene skal tas ut. Folk fortsetter bare i jobben sin som før. Mange bedrifter og tillitsvalgte ringer til klubbleder og direktør hos Moelven ByggModul. De vil høre om deres ordning. En rekke arbeidsplasser har kopiert Moelvens enkle oppskrift.– Litt gæli å slutte…Ekstra ferie – enkelt tiltak og forbløffende god effekt. Men i prat med de ansatte fremheves stadig trivselseffekten. – Ferien er jo absolutt et pluss den, men jeg synes egentlig det var litt gæli å slutte uansett. Jeg er født til å jobbe, hadde bestemt meg for å fortsette, sier Knut Syversen. Til nå har han bidratt i produksjonen i tre år etter passert AFP-alder. Han liker blant annet godt å jobbe med gutta i den andre enden av aldersskalaen. – Jeg jobber stadig med lærlinger. Det er fint. Vi finner tonen, og det ser ut som de unge trives og blir i bedriften de også, sier Knut. 65-åringen bruker de ekstra ferieukene godt: – Vi har funnet ei lita perle på Mallorca. Der storkoser vi oss. Og så har jeg oppdaget at det er fint med noen fredager fri, slik at det blir en og annen langhelg, sier Knut. Foreløpig har han bestemt seg for å fortsette i jobben ut 2008. – Deretter får jeg se hva jeg gjør. Det kan jo hende jeg blir til jeg blir jaga ut jeg, sier Knut. Seniorsatsingen hos Moelven ByggModul kjenntegnes ved: Ekstra ferie: Ansatte som er eldre enn 62 år får tre ekstra ferieuker og beholder sin årslønn. Gjelder alle: Ordningen gjelder alle ansatte – både i produksjonen og på kontoret. Spørre seniorene: Prosessen startet med at klubbleder og bedriftsleder ba seniorene fortelle hva som skulle til for at de skulle stå lenger i jobb. Lytte til ønskene: Tre ekstra ferieuker gjorde susen på Moelven. Direktør og klubbleder understreker at på andre bedrifter kan det være andre seniortiltak som gir best effekt. Det avgjørende er å lytte til bedriftens egne seniorer. De ansatte på Moelven ga klar tilbakemelding om at mer fritid var viktigst for dem. Koster lite: Tre uker ekstra ferie til seniorer er økonomisk gunstig for bedriften. En fagarbeider som går av med AFP koster Moelven fem ukelønner. Ikke merarbeid: Moelven ByggModuls ordning medfører ikke administrativt merarbeid utover å avtale når de tre ekstra ferieukene skal tas ut.