Ny jobb 50+

Veiledning for ny karriere

14 av 19 fylker har opprettet karrieresentre som gir gratis veiledning til de som har spørsmål om jobb eller utdanning. . Karrieresenter Østfold i Sarpsborg er et av dem.

Av Tora Herud, 17. desember 2013

Anne-Lene Andresen er leder av Karriere Østfold. (Foto TH)

Anne-Lene Andresen er leder av Karriere Østfold. (Foto TH)

– Karrieresentrene drives veldig forskjellig, og vi er nok et av de sentrene som gir mest individuell veiledning. Vi er ikke saksbehandlere og skriver ingen rapporter. Vi møter mennesker.  sier leder Anne-Lene Andresen. Sammen med seg i Karrie