Arbeidsmarkedet

Venter doblet ledighet

Mer enn 100.000 vil være registrert arbeidsledige hos NAV ved utgangen av 2009, viser nye prognoser fra NAV. Det vil si at ledigheten dobles i løpet av året.- Det ligger an til at vi internasjonalt får den sterkeste konjunkturnedgangen siden andre verdenskrig, og det påvirker i høy grad utviklingen her hjemme, sier arbeids- og velferdsdirektlør Tor Saglie.

Av seniorpolitikk, 10. mars 2009

Ikke siden 1988-1990 er det registrert en like sterk vekst i ledigheten som nå. Ledigheten vil fortsette å øke neste år, og ved utgangen av 2010 vil 120.000 være uten arbeid.Sysselsettingen sterkt ned Sysselsettingsveksten har de siste par årene vært rekordhøy, men nå snur det, ifølge en pressemelding fra NAV. I løpet av 2009 og 2010 vil det bli 65.000 færre sysselsatte. Nedgangen vil være størst i 2010, med 40.000 færre sysselsatte, mens det i år blir 25.000 færre sysselsatte. Det er spesielt innen industrien og bygg og anlegg nedgangen vil komme, mens det i offentlig sektor fortsatt vil være en vekst i antall sysselsatte. Om prognosen NAV lager prognoser over hvor mange personer som vil være registrert helt arbeidsledige, mens Statistisk sentralbyrå (SSB) gjør en utvalgsundersøkelse (AKU) for å måle arbeidsledigheten. Ifølge NAV tilsvarer deres prognoser da en AKU-ledighet på 105.000 arbeidsledige i gjennomsnitt i 2009 og 135.000 arbeidsledige i 2010