5 spørsmål om gjenbruk av kompetanse

Verden endrer seg, du må endre deg

- Jeg mener det må bli vanlig for virksomhetene å ha en ressursbase som kan klargjøres for andre oppgaver, sier Hans-Jørgen Blomseth.

Av Tora Herud, 30. september 2014

Hans-Jørgen Blomseth er prosjektleder i Nærings- og fiskeridepartementet. (FotoTH)

Hans-Jørgen Blomseth er prosjektleder i Nærings- og fiskeridepartementet. (FotoTH)

– Ledere med litt for stort ego sliter mest med å få ny jobb etter nedbemanninger i store selskaper, sier han. For et par år siden gikk Blomseth selv av fra en topplederjobb i privat næringsliv.- Da opplevde jeg at ingen var intere