Psykologen Ellen Langer

verden konstrueres av unge for unge

- Verden konstrueres av unge mennesker til bruk av unge mennesker. Eldre mennesker må ta til seg at om verden ikke alltid passer dem, betyr ikke det at det er noe i veien med dem, sier den internasjonalt kjente psykologen Ellen Langer til seniorpolitikk.n

Av admin_senior, 2. september 2008

Den anerkjente Harvard-professoren var i Norge i anledning Norsk Psykologikongress som gikk av stabelen i Oslo før helgen. Drøyt seksti år gammel har Ellen Langer gjennom karrieren fulgt fire hovedspor i sin forskning: Illusjonen av kontroll, beslutningstaking, oppmerksomt nærvær – og aldring. Fra scenen i Folkets Hus vever hun elegant og engasjert det hele sammen, med tankene om oppmerksomt nærvær som den røde tråd. Når seniorpolitikk.no får professoren i tale, vender vi oppmerksomheten varsomt over på fenomenet aldring. Væremåten hennes er bestemt og argumenterende, men å generalisere over en gruppe som eldre vil professoren ikke være med på.- Ingen funn gjelder for alle. Ingen forskning gir svar som omfatter alle. Den informasjonen som de eldres støttespillere får, som deres barn, leger eller sykehuspersonell, vil alltid bare være basert på sannsynligheter. Selv i kontrollerte eksperimenter og forsøk er det beste vi kan få av svar, bare muligheter, sier hun. En skal altså ikke ha som mål å skreddersy løsninger for eldre mennesker. Målet må være å skreddersy løsninger for de enkelte individer.I sin fagrolle som sosialpsykolog har Ellen Langer i mer enn tretti år stilt seg et grunnleggende spørsmål: Om vi kan stille klokken tilbake rent psykisk, kan vi også gjøre dette fysisk? Hun har involvert en masse fagekspertise underveis, også medisinsk, og sier at de nå omsider kan konkludere med at jo: Gjennom å åpne opp sinnene våre for hva som er mulig, i stedet for å henge oss opp i aksepterte antakelser, vil enhver kunne få bedre helse, uansett alder.Kreativitet for alleEllen Langer har skrevet en rekke bøker, sist nå om kreativitet. Hun har samlet arbeidet sitt omkring illusjonen av kontroll, aldring, beslutningsprosesser og teoriene om mindfulness i over to hundre fagartikler og seks bøker. Ønsket er å nå ut til folk som sliter med problemer som kan synes uoverstigelige, med det enkle budskap at de fleste grensene for hva vi kan gjøre, er grenser som vi setter selv. Mye handler om hvilke områder en velger å rette oppmerksomheten sin mot. Etter over tretti års forskning er hennes påstand at mindfulness påviselig forbedrer både helse og generelt velbefinnende. I norske psykologiske termer oversettes mindfulness med oppmerksomt nærvær, og Ellen Langer sammenfatter det på denne måten.- Slik jeg studerer fenomenet, er oppmerksomt nærvær en enkel prosess, som innebærer å aktivt merke seg nye ting, sier hun, og mener vi alle vil vinne på å være sterkere til stede i alt vi foretar oss, gjennom økt bevissthet om egen atferd og egne tanker i nær sagt enhver situasjon. For Ellen Langer er dette oppmerksomme nærværet i økende grad blitt knyttet opp mot kreativitet, som to sider av samme sak. Etter at hun i sin nyeste forskning på helse og kreativitet fastslår at en særlig form for kreativitet, helt uten regler, slår heldig ut på helsa, gløder hun for at alle og enhver må utfolde seg kreativt.Hun lever selv som hun lærer. Ved siden av sitt professorat ved Harvard, boltrer hun seg som billedkunstner, og viser med stor selvtillit fram sine frodige bilder av en verden slik hun ser den. Med kalvbeinte hester og pussige skruer. Og oppfordrer alle til å gå hen og gjøre likeså; tegne og male ut fra sine helt subjektive inntrykk.- La kreativ virksomhet få en større del av livet! Kreativitet er en del av den menneskelige natur, men den blokkeres altfor ofte av folks forestillinger om hva som er korrekt og av vår tendens til å sammenlikne oss med andre, sier hun.Glemsom?Hun er selv et strålende eksempel på at kreativ utfoldelse bare kan være av det gode. Ikke en alderslyte er å spore hos den kvikke sekstiåringen. Helsa holder, og hun synes heller ikke å henge med nebbet om hun ikke får med seg alt. – Etter hvert som en blir eldre, må en bare innse at stadig flere av de nye tingene blir skapt av folk som er yngre enn en selv, sier hun, og synes eldre altfor ofte har et feil selvbilde når det gjelder egen hukommelse.- Det heter seg at ”vi glemmer”, men sannheten er at vi kanskje aldri har tatt det inn. Om du ikke har lært noe i det hele tatt, hvordan kan du da glemme det? Når en 45-åring ser et TV-show for tjueåringer, er det ikke interessant for henne, og hun har ingen grunn til å huske noe av det som skjer der, sier Ellen Langer, som for å eksemplifisere et tidligere utsagn: Jo eldre vi blir, jo færre nye ting legges inn. Vi må være klar over at verden ikke oppleves likt av alle. – Hvilke praktiske konsekvenser får dette for den enkelte?- Vi må slutte å bebreide oss selv. Det er ikke vårt problem når verden ikke passer oss. Det samme gjelder på arbeidsplassen, og –  i bunn og grunn – for folk i alle aldre. De fleste fysiske omgivelsene er gitt. Og om de ikke passer oss, så er det ikke fordi vi ikke passer til dem, men fordi de ikke passer til oss. Det er ingen grunn til selvbebreidelser.Måling av mindfulnessNår Ellen Langer og hennes forskerteam ved Harvard-universitetet kartlegger velsignelsene ved det oppmerksomme nærværet, benytter de ”Langerskalaen”; et spørreskjema bestående av 21 elementer som til sammen dekker fire væremåter tilknyttet oppmerksomt nærvær: åpenhet, engasjement, nyskapning og fleksibilitet. En åpen person oppfatter enhver ny situasjon som en mulighet til å lære noe nytt. En person som scorer høyt på engasjement, vil trolig legge merke til flere detaljer i omgivelsene. En nyskapende person genererer ny informasjon gjennom å lære mer om den aktuelle situasjonen, mens de fleksible ønsker endringer i omgivelsene velkomne, snarere enn å motsette seg dem.Langer skaper sin kunst fra innsiden og ut. Og hun vil at andre skal gjøre det samme, gjennom å stå fritt til å eksperimentere, og å få maksimalt utbytte av det hun mener er å leve med et oppmerksomt nærvær. Kreativitet er ikke en sjelden gave bare noen få spesielt utvalgte er født med, men en integrert del av oss alle.Gjør feil!Ikke bare vil Ellen Langer ha oss til å bagatellisere vår glemsomhet, og utfolde våre kreative talenter. Hennes siste budskap er at vi på toppen av det hele skal gjøre feil. Hun unnlater ikke å også sneie innom sporet som går på beslutninger. Og der er hovedbudskapet kjærkomment for mange av oss: Å gjøre feil kan være lærerikt.- Når vi gjør en feil og ser hva vi har gjort feil, det er da moroa begynner. I hvert fall for dem som da går tilbake til det opprinnelige problemet og løser det på nytt, med den nye kunnskapen en har ervervet seg, sier hun og understreker: –  For all del: Tilgi deg selv! Det er menneskelig å gjøre feil.Ellen Langer kaller mindfulness for essensen av karisma. Det oppmerksomme nærværet er ikke bare utviklende for en selv. Det slår også positivt ut i samvær med andre. Hun minner oss om hvordan vi omgås stueplanter og våre egne barn.- Du kan bli lei av partneren, eller en kollega, og tenke at nok er nok. Men planter og barn blir du aldri lei av. Hvorfor? Jo, fordi du hele tiden ser etter endringer. Der har du mindfulness: Oppmerksomt nærvær innebærer en nysgjerrighet på alt og alle. En nyfikenhet i møte med det meste, sier hun og maner igjen fram noe som i hennes verden er blant det aller viktigste.- Å gjøre feil er nøkkelen til det å være i nået. Ikke skjul feilene dine. Inkorporer dem i det du gjør videre og oppfordre også andre til å gjøre feil, sier hun idet hun gir oss et av sine yndlingssitater med på veien: Right where we are, is where we never have been. Akkurat hvor vi er nå, er hvor vi aldri før har vært.