Årets seniorinitiativ 2008

Verdifull seniorpolitikk

- Aker Stord er en bedrift der det ikke bare prates om seniorpolitikk, men der en bevisst gjør noe med det. Der får de medarbeidere til å fortsette i jobben etter fylte 62 år og det er akkurat det landet trenger, sa arbeids- og inkluderingsminister Dag Te

Av seniorpolitikk, 13. oktober 2008

Prisen ble delt ut på AFF-konferansen (Administrativt Forskningsfond/Norges Handelshøgskole i Bergen) i Oslo i dag.- Vi snakket litt om finanskrisen og erfaringene vi har fra forrige bankkrise på regjeringskonferansen tidligere i dag. Den viser hvor viktig det er å ta vare på kompetanse. De som har vært der en stund har mye å tilføre oss som kommer etter. De kjenner historien, sa Andersen. Han viste til at årets prisvinner oppfyller et av delmålene i avtalen om inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, nemlig å øke yrkesdeltakelsen med et halvt år.- Få fram den tause kunnskapenAker Stord har klart å øke yrkesdeltakelsen med 0,4 år gjennom en aktiv seniorpolitikk.- Mange av våre ansatte har lang formalkompetanse og unik realkompetanse som det ofte er viktig at vi får overført til yngre medarbeidere. Arbeidskraft er mangelvare og det er viktig at de ansatte fortsetter å arbeide lenger enn til de er 62 år. Målet er et halvt år lenger, og det er et svært høyt mål, sa Nils Askeland, personalsjef ved Aker Stord AS. Han mottok prisen sammen med tillitsvalgt for Fellesforbundet, Harald Gjøsæter og HR-medarbeider Tor Bjarne Tofte.Askeland mener det er viktig å få fram den tause kunnskapen som finnes i bedriften.- Seniorpolitikk handler første og fremst om holdningsskapende arbeid, sa han.Direktør i SSP, Åsmund Lunde mener at vi ikke er vant til å planlegge arbeidslivet med eldre arbeidstakere og minnet om hvor viktig det er å bruke medarbeidersamtalen, eller milepælsamtalen som han kaller det, til å se framover. Han kom også med følgende oppfordring i tilfelle en økning i antall nedbemanninger:- Ikke la det gå automatikk i at  eldre går først ved nedbemanning. Det er ikke bærekraftig. Se på kompetanse, sier Åsmund Lunde.