Livslykke

VG skriver om lykken ved å jobbe lenge

VG vier forsiden og fire sider inni til intervjuer med en hjelpepleier på Abildsø og seks ingeniører i Cowi i Fredrikstad som jobber oppover i 70-årene.

Av Berit Solli, 13. desember 2019

VG har i dag forsiden og 4 sider inni om seniorpolitikk

VG har i dag intervjuer med seniorer som er lykkelige over å jobbe lengst mulig. “Vi lever av en ting, og det er å selge kompetanse. Og det seniorene har opparbeidet seg gjennom mange år er svært verdifullt for selskapet,” sier distriktssjef for Cowi i Fredrikstad Lillian Ovell til VG. 220 personer med en snittalder på 43-44 år jobber ved Cowi i Fredrikstad.

Etter fylte 67 år får man ikke lenger være leder i selskapet. 72-åringene innkalles til samtale om å jobbe videre på timebasis. Cowi i Fredrikstad jobber særlig med ingeniørteknikk, miljø og samfunnsøkonomi. Noen av seniorene jobber i par med ingeniører i 20-årene.

Ikke tørkeloft

Direktør i Senter for seniorpolitikk er intervjuet i VG om Norsk seniorpolitisk barometer, kjønnsforskjeller, kompetanseheving og ledelse.

Direktør Kari Østerud. (foto: Øivind Haug)

“Når vi spør et representativt utvalg yrkesaktive, sier drøye halvparten av mennene og litt mer enn en av tre kvinner at de kan tenke seg å jobbe etter fylte 67. Det er en stor forskjell,” sier Østerud. De som gleder seg mest til å gå på jobb, er det over 60 år.

“Hvis du er satt på tørkeloftet eller det signaliseres at det ikke gjør noe om du slutter snart, så virker det inn,” sier Østerud.

Les mer VG