Livslykke

VG skriver om lykken ved å jobbe lenge

VG vier forsiden og fire sider inni til intervjuer med en hjelpepleier på Abildsø og seks ingeniører i Cowi i Fredrikstad som jobber oppover i 70-årene.

Av Berit Solli, 13. desember 2019

VG har i dag forsiden og 4 sider inni om seniorpolitikk

VG har i dag intervjuer med seniorer som er lykkelige over å jobbe lengst mulig. “Vi lever av en ting, og det er å selge kompetanse. Og det seniorene har opparbeidet seg gjennom mange år er svært verdifullt for selskapet,” sier distriktssjef for Cowi i Fredrikstad Lillian Ovell til VG. 220 personer med en snittalder på 43-44 år jobber ved Cowi i Fredrikstad.

Etter fylte 67 år får man ikke lenger være leder i selskapet. 72-åringene innkalles til samtale om å jobbe videre på timebasis. Cowi i Fredrikstad jobber særlig med ingeniørteknikk, miljø og samfunnsøkonomi. Noen av seniorene jobber i par med ingeniører i 20-årene.

Ikke tørkeloft

Direktør i Senter for seniorpolitikk er intervjuet i VG om Norsk seniorpolitisk barometer, kjønnsforskjeller, kompetanseheving og ledelse.

Direktør Kari Østerud. (foto: Øivind Haug)

“Når vi spør et representativt utvalg yrkesaktive, sier drøye halvparten av mennene og litt mer enn en av tre kvinner at de kan tenke seg å jobbe etter fylte 67. Det er en stor forskjell,” sier Østerud. De som gleder seg mest til å gå på jobb, er det over 60 år.

“Hvis du er satt på tørkeloftet eller det signaliseres at det ikke gjør noe om du slutter snart, så virker det inn,” sier Østerud.

Les mer i dagens VG.