Arbeidende pensjonister

Vi er flinke til veldig mye

- Det er ikke lønna som driver oss. Vi synes det er hyggelig å jobbe for eldre, sier vaktmesterassistent Trond Evensen (57) og nikker til vaktmester Johnny Asp (64). Tidligere jobbet begge to i politieskorten på Slottet.

Av Tora Herud, 13. mars 2013

Trond Evensen og Johnny Asp. (Foto TH)

Trond Evensen og Johnny Asp. (Foto TH)

Det er nysnø og sola skinner over Flatlandtunet borettslag for eldre i Bærum. Vaktmesterne driver vedlikehold inne og ute tilsvarende en tredjedels stilling hver.- Vi har nesten aldri fått noen klager, og Trond har aldri fått så mye ros som etter at han begynte her, sier Johnny Asp.Særaldersgrense og 85-årsregelenEvensen og Asp har begge jobbet over 36 år i Politiet. Med særaldersgrense på 60 år kan politibetjenter gå av med pensjon når de fyller 57 år, dersom alder og antall år i yrket til sammen er 85 år eller mer. Pensjonen fra Statens pensjonskasse er på 66 prosent av tidligere lønn. Som alle andre med særaldersgrenser i offentlig sektor, kan tidligere politifolk jobbe i privat sektor og tjene så mye de vil uten at pensjonen reduseres. Alderspensjonen fra Folktrygden kan tas ut fra fylte 62 år eller senere.- Eldre politifolk er gode til å dempe gemyttene, og det er et paradoks at Politiet mister så mye erfaring gjennom pensjonsordningen, sier Johnny Asp, som gikk av da han var 58 ½ år.- Da jeg var på pensjonistkurs ville jeg spørre om vi ikke kunne fortsette, men før jeg kom så langt, sa politimesteren at vi ble for dyre, sier Trond Evensen, som sluttet da han fylte 57 år i fjor.«God dag Deres Majestet!»På Slottet handlet det om å fotfølge de kongelige fra morgen til kveld, og være så tett på at de kunne gå imellom om det skjedde noe. Evensen og Asp nevner de unge kongeliges russefeiring og 13 år med skiturer sammen med dronning Sonja og dronning Margrethe, som eksempler, fram til de fikk mer administrative arbeidsoppgaver.- Vi var fysisk godt trent, måtte testes regelmessig på skyting og holde oss i form, sier Evensen. Men jobben på Slottet var en jobb i dress, og ikke i uniform.- Det ville vært litt vanskelig å gå tilbake til uniformert tjeneste, tror Asp. Men ved siden av vaktmesterjobbingen er begge tilkallingshjelp lørdag og søndag hver fjerde helg som sjåfører på Slottet og ved for eksempel statsbesøk. De deltar derfor fortsatt på glattkjørings- og utrykningsskurs sammen med politieskorten.Ville gjøre noe meningsfylt- Politifolk har hatt gode forhandlere og bakgrunnen for særaldersgrensen er et krevende yrke med turnus og helgevakter. Det er vanskelig å ta fra folk et gode de har fått, mener de to tidligere polititjenestemennene..- Jeg har hatt det veldig bra etter at jeg sluttet, men det lønner seg å begynne forberedelsene tidlig. Jeg visste for eksempel at jeg måtte ha noe meningsfylt å gå til. Derfor startet jeg et enkeltpersonsforetak og tenkte jeg kunne ta småjobber for eldre i Asker og Bærum. Det startet bra, men etter tre-fire måneder syntes jeg det ble for mye papirarbeid. Så da tilbudet om vaktmesterjobben kom, slo jeg til, sier Johnny Asp. I fjor fikk han følge av sin tidligere kollega, Trond Evensen. Begge er ansatt av stiftelsen som driver borettslaget, der de fleste er over 80 år.Politifolk har godt rykte, og er attraktiv arbeidskraft innenfor ulike bransjer etter at de slutter i Politiet.