Kompetanse

Vi er stolte over Hva kollegene Våre har klart

Ved Aurdalslia bofellesskap var det mange assistenter i små stillinger og veldig høyt sykefravær, noe Thor Erik Nilsen (54) undret seg over da han overtok jobben som leder.

Av Tora Herud, 29. april 2016

Fra venstre Jørn Arild Svanvik

Fra venstre Jørn Arild Svanvik

– I Bergen kommune er det dessuten slik at assistenter kun får inntil 50 prosents stilling, og det er noe Fagforbundet godtar, sier han.Det bor 16 barn, unge og voksne med utviklingshemming eller psykiske problemer i Aurdalslia bofellesskap. I tille

Fakta

Allerede fra 2012 til 2014 ønsket Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet forsøk med et nytt utdanningstilbud til voksne.