Årets seniorprofil 2017

– Vi flyter litt på erfaring, og så er vi gode skuespillere

- Vi ble kjempeglade og litt ydmyke. Oppmerksomheten rundt at vi duger er egentlig en anerkjennelse av alle seniorer i arbeid, sier lærerne Linda Marie Haven (66) og Christine Wyller (59) på Bekkestua skole, som mottar prisen Årets senio

Av Tora Herud, 12. januar 2018

Linda Marie Haven og Christine Wyller tar imot prisen med elevene sine som tilskuere.. (Foto Olav Urdahl)

Linda Marie Haven og Christine Wyller tar imot prisen med elevene sine som tilskuere.. (Foto Olav Urdahl)

– Jeg hadde ikke tenkt på betegnelsen senior før, hva er det egentlig? Det er et positivt begrep, sier Christine Wyller.
– Livserfaringen vår hjelper oss å forstå at det kommer til å gå bra med de unge, sier Linda Marie Haven. De to lærerne opplever gjensidig respekt fra elevene på ungdomsskolen, noe som har bidratt til at elevene har topp-resultater i engelsk.
Senter for seniorpolitikk (SSP) står bak prisen som deles ut årlig. Sportsjournalist Mette Bugge i Aftenposten fikk den i fjor.
– Lærerne har vist at lang arbeids- og livserfaring er en fordel de kan dra nytte av i jobben som lærere. De har kombinert dette med å aktivt søke ny kunnskap, holde seg oppdatert og ta i bruk nye verktøy i klasserommet. Og elevene har oppnådd fantastiske resultater, sier Kari Østerud, direktør i SSP.
Lærerne på Bekkestua skole konkurrerte med Iris Salten IKS og Nettbuss Trondheim om prisen i år.
Prisen deles ut av ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog.
– Vi er svært stolte av Linda Marie og Christine og jobben de gjør. De har vist at alder snarere er et fortrinn. De har tatt i bruk ny teknologi, tilegnet seg ny kunnskap og bidratt til å oppnå fantastiske resultater i engelskklassene sine, sier ordføreren.

Rektor: Lærerne er viktige rollemodeller for andre

Tok lærerutdanning sent

Linda Marie Haven er født og oppvokst i USA, men flyttet til Norge som 25-åring. Med seg hadde hun universitetsutdanning i samfunnsfag og skandinaviske studier. I mange år jobbet hun som vikar og i jobber av kortere varighet, blant annet på Blommenholm barneskole, før hun som 49-åring bestemte seg for å ta lærerutdanning. Siden 2000 har hun jobbet på Bekkestua skole.

Christine Wyller jobbet som sekretær i shipping som ung. Etter hvert begynte hun å tenke på hva hun skulle gjøre videre, hun var blant annet god i engelsk og fransk, etter å ha studert det mens barna var små. Pedagogikk har hun studert senere. Nå har hun jobbet snart 20 år som lærer, ti år i Vestfold og ti år på Bekkestua skole.

-Jeg har aldri angret på yrkesvalget. Jobben gir meg en god følelse og den passer for meg. Det er en jobb der jeg kan bruke meg selv, sier Wyller.

Med på den teknologiske utvikling

I Bærum kommune får alle barn nettbrett når de begynner i første klasse på skolen. Lærerne må bruke disse verktøyene i undervisningen og i kommunikasjonen med elever og foreldre. Men lærerne har ikke gått fra ingenting til bruk av Ipad i den teknologiske utviklingen.
-Vi har vært med på den teknologiske utviklingen fra skrivemaskiner uten strøm, via skrivemaskiner med kulehode og PC-er til det vi har i dag. Vi har brukt både spritduplikator og over head, sier Haven, som underviser i engelsk og samfunnsfag.

-Nå leverer elevene oppgaver på Ipad i stedet for på papir. Vi kan rette oppgavene direkte mens vi har kontakt med elevene, selv om de er på et annet sted enn oss, sier Wyller. Hun underviser i engelsk, fransk og kunst og håndverk.
-Men vi kan bruke gamle metoder også, legger Haven til.

Foreløpig har elevene kun KRLE-bøkene digitalt, men flere bøker vil komme etter hvert. Mye er tilgjengelig på nettet, ikke minst som YouTube-filmer. Derfor er de to lærerne opptatt av at elevene lærer seg kildekritikk.

– Humor er viktig

Vi spør hva som er viktigst for at de to lærerne skal ønske å fortsette lenge i arbeid?
– Hverdagen blir morsommere når en jobber. Jeg lærer noe nytt hver dag. Men dette er ikke noen latmannsjobb, sier Linda Marie Haven.
-Det er mye action i møte med elevene. Jeg får mye positiv energi, men det kan også være veldig slitsomt. Vi flyter litt på erfaring, og så er vi gode skuespillere. Det nytter ikke å vise elevene usikkerhet eller at vi er dårlig forberedt, sier Christine Wyller, som mener humor er viktig.

Se film om lærerne på Bekkestua skole her:

Bidro lang erfaring og seniorkompetanse til gode resultater

Fakta

Årets seniorprofil
• Prisen gis til virksomheter, organisasjoner eller enkeltpersoner som tilfredsstiller ett av følgende kriterier:
• Kandidaten(e) selv framstår som et forbilde for andre seniorer, som en aktiv og attraktiv senior i arbeidslivet.
• Kandidaten(e) selv har bidratt til å synliggjøre seniorene som en ressurs i arbeidslivet.
• Kandidaten(e) har bidratt med nye perspektiver på aldring og arbeid, på personalpolitisk arbeid i en virksomhet eller på seniorperspektivet i ledelse.
• Kandidaten(e) har bidratt til å sette seniorpolitiske tema på dagsordenen til myndigheter, partene i arbeidslivet eller samfunnet for øvrig
• Kandidaten(e) har i egen virksomhet innført en forbilledlig seniorpolitikk eller en livsfasepolitikk med et seniorperspektiv.