Aldersforskning

SSP foredrar på kongress om aldersforskning

Senter for seniorpolitikk sprer forskning og kunnskap om seniorer i arbeidslivet. I dag er vi på Den sjuende norske kongress i aldersforskning på Fornebu.

Av Berit Solli, 25. oktober 2019

Direktør Kari Østerud viser frem tresiders-saken i Dagbladet fra onsdag 22. oktober under foredrag om seniorer i arbeidslivet idag. (Foto: Olav Eikemo)

Senter for seniorpolitikk bidrar torsdag 24. og fredag 25. oktober med foredrag om eldre arbeidstagere på kongress om aldersforskning.

Se mer om programmet her.

Den sjuende norske kongress om aldersforskning bygger bro mellom ulike forskningsmiljøer innen aktiv aldring.

Brede tema

Alderskongressen inneholder plenumsforedrag, symposier og sesjoner for presentasjoner av papers og postere.

Temaene er:

 • aktiv aldring
 • aldersvennlige samfunn
 • fysisk funksjon
 • fall og brudd
 • omsorg
 • ernæring
 • sosial inkludering
 • kognitiv svikt
 • innovasjon i omsorgstjenesten
 • sosial ulikhet i aldring
 • aldringsstudier
 • aldersvennlige samfunn
 • biologisk aldring
 • eldre i arbeid
 • hvordan en kan styrke seg for en god alderdom
Direktør Kari Østerud foran sin foredragsfoil på Fornebu i ettermiddag. (Foto: Olav Eikemo).

Kunnskapsnotat

Senter for seniorpolitikk bidrar under det nest siste punktet om eldre i arbeid. Hennes eget notat “Hva som skal til for at flere skal jobbe lenger?” er grunnlaget for foredraget. (Se notatet her.)

Komme til deg?

Senter for seniorpolitikk holder forskningsbaserte foredrag for virksomheter, bedrifter og fagforeninger over hele landet. Send melding dersom du vil at vi skal komme til deg.