Mestringskoden

– Vi må alle «dyttes» ut av komfortsonen, de færreste går frivillig

- Hva skal til for å lære å mestre og lykkes med det mange opplever som en krevende situasjon eller endringer der vi er utenfor komfortsonen vår? spør rådgiver, gründer og forfatter Jon Ivar Johansen i sin siste b

Av Tora Herud, 8. mars 2017

- Nøkkelen er umiddelbar feedback slik at du kan lære av feil

- Nøkkelen er umiddelbar feedback slik at du kan lære av feil

En OECD-studie fra 2013 viser at Norge har lav mobilitet i arbeidslivet for gruppen arbeidstakere 50+. Mange er fornøyd, trives med den jobben de har og ser ingen grunn til å flytte på seg, andre synes det tryggeste er å bli hvor de er og atter noen har pensjonsordninger som gjør det økonomisk ugunstig å bytte jobb. Gjør dette oss mer sårbare overfor et samfunn i stadig økende endring? Og hvordan skal vi håndtere det? Vi har spurt Jon Ivar Johansen, partner i Marshmallow Group AS.  – Fryktfølelsene styrer oss mye mer enn vi liker å tro og de trigges av situasjoner der vi føler mangel på kontroll, usikkerhet, ubehag og som føles risikable. Slike situasjoner trigger negative stressfølelser og da flykter vi ubevisst unna slike situasjoner. Noen skifter jobb uten problem, fordi de har erfart at de mestret det før. For andre trigger det usikkerhet og dermed oppleves det som farlig og en trussel. Hjernen vår (autopiloten) trigges ubevisst av fryktfølelser i en situasjon og før vi tenker rasjonelt. Den unngår ubevisst alt som føles usikkert og risikabelt. Men hvis du forstår hvordan hjernen din responderer når du føler at du ikke har kontroll og er usikker, kan alle lære å utvikle strategier for å mestre sitt eget stress. Det viktigste er å få muligheten til å øve på ubehagelige situasjoner før det er for sent. Både bedrifter og de enkelte ansatte kan øve seg gjennom for eksempel rotasjon internt i virksomheten. Tar ikke HR ansvar for dette, må den enkelte selv gjøre det for å unngå komfortfella, sier han.- Tren opp innstillingen- Å endre en innarbeidet vane og arbeidssituasjon er ubehagelig og skaper ubevisst negativt stress. Hjernen belønner atferd den er blitt vant med og komfort. Bare tanken på å gjøre noe annet fører til negative stressfølelser og du vil ubevisst søke tilbake til vaner som føles trygge. Men når du først har automatisert nye vaner, så gir de en følelse av kontroll og mestring, sa forfatteren, da han presenterte boka Mestringskoden (Hegnar 2015) for et fullsatt frokostseminar for litt siden.- HR bør legge til rette for at medarbeidere gis muligheter til å trene på å utvikle innstillingen sin slik at de erfarer at de mestrer. Skal du trene innstillingen din på at du kan lære å mestre egen frykt og usikkerhet, må du «dyttes» ut av komfortsonen der du opplever det. Problemet er at autopiloten vår hater det, den vil kun ha komfort. Den er lat og søker trygghet, sier han.- Styrken var formidling og å skapeJon Ivar Johansen er utdannet ved Krigsskolen og BI og hadde en suksessfylt karriere som utviklingsdirektør i SAS da Janne Carlsson var konserndirektør.- Smilekurset? minnes vi.- Smilekurset var bare et av et utall av prosjekter. Jeg erfarte i denne perioden at jeg likte å jobbe med forandringsprosesser og omstillinger. Skal du lære å mestre krevende ting slik som det, er det veldig viktig at du finner ut hva du liker og som gir mestring og energi.- Jeg syntes det var vanskelig og ubehagelig å slutte i forsvaret etter ni år, og det var veldig fristende å fortsette fordi det ga trygghet. Men min unike styrke var å formidle og skape. At jeg våget å følge det som ga meg energi og ikke lot meg friste til det trygge, har gitt meg trygghet, sier Jon Ivar Johansen. «Fixed» og «growth» mindsetJohansen har erfart at det som mest av alt hindret ham og andre i å søke nye utfordringer utenfor komfortsonen er innstilling til eget talent. Som eksempel nevner han at han fikk 2 i norsk på videregående skole, og at han i mange år trodde at årsaken var at han ikke hadde medfødt talent for å skrive.- Men jeg har lært og forskning bekrefter at dette er en feil innlært innstilling til eget talent. Jeg har etter hvert lært å skrive bøker og «Mestringskoden» er den 14. boka jeg har skrevet.Den første «Først til fremtiden» skrev Johansen sammen med avdøde Willi Railo.I boka Mestringskoden (2015) skriver han om forskjellen på «fixed» og «growth mindset» til eget talent.- Å ha et «fixed mindset» innebærer at din ubevisste innstilling til eget talent er at tror du presterer som du gjør på skolen, i idrett eller i næringslivet fordi du er født med en gitt (fixed) evne, intelligens og talent og at dette i begrenset grad kan utvikles, Denne innstillingen (mindset) til talent er ikke medfødt men innlært gjennom oppveksten. Hvis du har et fixed mindset blir det selvfølgelig veldig viktig å se «flink» ut og ikke gjøre feil. Hvem vil vel se dum ut? Med en slik innlært innstilling til eget talent blir det ubevisst ubehagelig og stressende å ta på seg nye krevende oppgaver, skifte ut en trygg jobb selv om du ikke trives, rotere internt og ikke minst å miste jobben, fordi du jo kan feile. Du vil ubevisst se på det å miste jobben som at du har feilet og siden du tror evner og talent er en gitt størrelse, så er det du som er en feil. Du knytter ubevisst verdien din som menneske til din innlærte innstilling til evner og talent.- «Growth mindset» er en innstilling til talent om at hjernen er plastisk. Det betyr at du har utviklet en innstilling til ditt eget talent som sier at alle har et medfødt talent og evne for noe, men at det kun er et startpunkt og en råvare som må foredles. Hvor langt du kommer i livet og hvordan ditt talent, din intelligens og dine evner utvikler seg, avhenger av den situasjon og de betingelsene du lever under. Vi snakker derfor ikke lenger om du er født sånn eller blitt sånn. Det er gammeldags. Du er født med et visst talent, men det talentet endres avhengig av den situasjonen du lever i. Hjernen er plastisk og endrer seg hele tiden. Den vokser og utvikler seg når du utfordres og opplever at ting er krevende og vanskelig og du er utenfor komfortsonen.- Nøkkelen er umiddelbar feedback slik at du kan lære av feil. Hvis du tror du kan bli god og mestre krevende ting uten å feile, er du på feil vei. Hvis du ser på det at du feiler som feil, er det noe feil med din innstilling og da har du et «fixed mindset». Da vil du se på det å miste jobben som at du har feilet og at det er noe feil med deg. Det er det ikke. Å miste jobben er en fantastisk mulighet for mange og ikke noe problem selv om det er ubehagelig, hvis du har eller lærer å utvikle et «growth mindset», sier Jon Ivar Johansen.