Samfunnsbedriftene

“Vi må gjøre det vi kan”

Samfunnsbedriftene gikk fra en opplisting av mulige seniortiltak til å legge inn formålet med å drøfte seniortiltak i bedriftene – å motivere arbeidstakerne til å stå lengre i arbeid - i Bedriftsavtalen i årets hovedtariffoppgjør.

Av Berit Solli, 28. november 2022

Noss og Eikemo

Seniorrådgiver Olav Eikemo i Senter for seniorpolitikk i samtale med møteleder og assisterende direktør i Samfunnsbedriftene Barbro Noss.

Arbeidsgiverforeningen Samfunnsbedriftene har fått med seg fagforeningene LO (Fagforbundet), Akademikerne, YS (Delta) og Unio, samt pensjonsleverandøren KLP, for å løfte frem seniorpolitikk i sine medlemsbedrifter ute i kommunene.

Til å hjelpe seg hadde de invitert Senter for seniorpolitikks direktør Kari Østerud og seniorrådgiver Olav Eikemo. De innledet til en formiddags diskusjon om hva som skal til for å holde (flere) seniorer i jobb lenger.

«Det er veldig sjelden at en arbeidsgiverorganisasjon får med seg fagforeningene og diskuterer den felles utfordringen det er å få arbeidstakere i sekstiårene til å jobbe lenger,» sier Østerud. Østerud og Eikemo innledet til debatt om hvordan de neste 15 årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste (se film med en versjon av foredraget her).

«Utfordringen er å få seniorpolitikk ned i virksomhetene og ut på arbeidsplassene, for eksempel ved ansettelser,» sier Sonia M. Roedelé i Tekna.

Enighet

Partene rundt hesteskoen ble enige om å jobbe videre med tre felt:

  • Å sette seniorpolitikk på sakslisten i ledermøter og i fagforeningene.
  • Å spre mer kunnskap gjennom for eksempel tillitsvalgtopplæring.
  • Å jobbe med holdningsendringer.
  • Dessuten vil KLP bidra med sin statistikk for å øke kunnskapen om faktisk pensjoneringsadferd i de kommunale selskapene.
kari foredrag
Kari Østerud innledet om hvordan de neste 15 årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste da Samfunnsbedriftene inviterte LO, Akademikerne, YS og Unio til møte om seniorpolitikk. (Foto: Berit Solli)

Noss mener det er viktig for Samfunnsbedriftene å bidra til at medlemsbedriftene har nok og riktig arbeidskraft. Det er blitt vanskeligere å rekruttere og beholde arbeidskraft, og verre skal det bli, ifølge SSBs befolkningsframskrivninger.

«Så vi må gjøre det vi kan for at bedriftene skal være attraktive,» sier Noss.

Vil du også holde på dine seniorer?

Skal Senter for seniorpolitikk komme til deg, også? Vi holder innlegg og foredrag for grupper av ledere, tillitsvalgte, HR-folk og eldre arbeidstakere. Ta kontakt med oss her!

Les mer her: Ta vare på eldre arbeidstakere!

Fakta

Samfunnsbedriftene er en selvstendig organisasjon siden 2014. De har en samarbeidsavtale med KS, som organiserer eierne til Samfunnsbedriftenes medlemmer, kommuner og fylkeskommuner.

Samfunnsbedriftene organiserer kommunalt eide bedrifter. De fire største feltene er energi, havn, avfall/ressurs og brann/redning, samt IKT-bedrifter, vann og avløp, revisjon, arkiv, museer, krisesentre, interkommunale legevaktsamarbeid og mye annet.

Selskapene har 13.000 ansatte.

Bedriftsavtalen ble i årets hovedtariffoppgjør endret til:

«3.1.3 Seniorpolitikk
Arbeidsgiver drøfter med de tillitsvalgte alternative seniorpolitiske tiltak, for å motivere arbeidstakerne til å stå lengre i arbeid. Avtale om slike tiltak inngås med den enkelte arbeidstaker.»