Arbeidskraft

Vi må jobbe mer kostnadseffektivt og kreativt

- Vi nyter godt av lav kronekurs i eksporten. Sørlandet er Norges ledende region med hensyn til eksport av høyteknologi innen oljeservice og de fleste kundene befinner seg utenfor Norge, sier daglig leder Anne-Grete Ellingsen (62) i klynge-organisasjonen

Av Tora Herud, 26. mai 2015

Anne-Grete Ellingsen var første kvinnelige plattformsjef i Nordsjøen. (Foto GCE NODE)

Anne-Grete Ellingsen var første kvinnelige plattformsjef i Nordsjøen. (Foto GCE NODE)

GCE (Global Center of Expertise) NODE er et offentlig/privat initiativ med fokus på  prosjekter om kan bidra til økt kompetanse og konkurransekraft for bedriftene i klyngen. Dette skjer i et tett samarbeid mellom bedriftene i klyngen og norske og internasjonale forskningsinstitutter og universitetet. – Sørlandet er Norges viktigste eksportør av høyteknologiske løsninger til olje- og gassektoren og har mer enn 80 prosent av verdensmarkedet på komplette borepakker. Det faktum at vi har hele verden som marked betyr at vi ikke rammes like raskt og hardt som Stavanger, som i stor grad er avhengig av aktiviteten i den norsk delen av Nordsjøen, der mye avhenger av Statoils aktivitet. I tillegg til en sterk posisjon innen borepakker leverer klyngens bedrifter utstyr til båter, plattformer og undervanns- og LNG-anlegg og offshore vind, sier Ellingsen. Hun er selv er utdannet petroleumsingeniør, har lang ledererfaring fra oljeindustrien nasjonalt og internasjonalt og var første kvinnelige plattformsjef i Nordsjøen på 1980-tallet. Hun har også vært statssekretær i olje- og energidepartementet.200 millioner til forskningDe 69 bedriftene i GCE NODE leverer alt fra komplette plattformsløsninger til høyteknologisk utstyr for bruk om bord i plattformer og skip. Kundene er riggeiere, oljeselskaper og rederier nasjonalt og internasjonalt.- Vår oppgave er å koordinere initiativ fra bedriftene innen kompetansebygging og forskning og utvikling som kan bidra til økt konkurransekraft. I fjor fikk vi 200 millioner kroner fordelt over 8 år til Universitetet i Agder for å etablere et senter for forskningsdrevet innovasjon, Offshore Mechatronics (kombinasjonen av mekanikk, styrings- og datasystemer). Her deltar mange bedrifter i klyngen i tillegg til internasjonale partnere, oljeselskap og store internasjonale serviceselskap, sier hun.Bedriftene på Sørlandet har 10.000 ansatte, 4.000 er ansatt i andre deler av landet. Bedriftene skaper cirka 40.000 arbeidsplasser utenfor Norge.- Må utvikle ny og smartere teknologiPå GCE NODEs nettsider står det at Ellingsen, som ble ansatt i 2013, vil jobbe for å ta  NODE et skritt videre, og løfte klyngen fra å være et nasjonalt ekspertisesenter til å bli et globalt center of expertise. I tillegg ønsker hun å forsterke klyngens fokus på forskning. Vi spør om situasjonen i oljebransen nå,  rokker ved dette.- Nei, det er heller motsatt. Vi har nok slappet litt av mens oljeprisen var høy, men nå er det viktig å utvikle ny og smartere teknologi og metoder slik at vi kan jobbe mer kostnadseffektivt, sier Anne-Grete Ellingsen.Til hjelp med søknader og «stammespråk», som hun kaller det, hyrer Ellingsen inn fire seniorer rundt 67 år, tidligere forskningssjefer og toppsjefer i Forskningsrådet, som bistår i høykonjunktur-perioder når FoUI-søknader skal skrives og leveres.- De sitter på et enormt nettverk, er språkmektige, gode til å skrive og strukturere stoffet og vant til å jobbe under press. Det har gitt veldig god uttelling for oss og bedriftene, sier hun.Motiverer for videre studierEtter en intensiv leveringsperiode i fjor hadde bedriftene i GCE NODE mange innleide konsulenter. Nå er det mange som sier opp folk, men ingeniører har det vært mangel på. Flere av bedriftene vender seg mot offshore vind-markedet, sier hun. At det nye studiet «mekatronikk» hadde tre søkere per studieplass, tar hun som et tegn på at ungdommen ikke er pessimistiske til å satse på denne bransjen.- I stedet for å permittere eller si opp folk, tilbyr vi bedriftene støtte, slik at de kan få folk til å studere videre og ta en doktorgrad. Vi koordinerer dette. Vi har også ad-hoc prosjekter, der folk kan jobbe 50 prosent for oss en periode som alternativ til permittering. Vi må bruke denne bølgedalen til å skape bedre og billigere løsninger, og vi må tenke kreativt. Det koster mye å bygge kompetansen opp igjen. Da jeg kom inn i dette på 80-tallet var det kun gammel, amerikansk teknologi i bruk. I dag er Norge ledende på mange felt. Det har vært en fantastisk reise fram til i dag, sier Anne-Grete Ellingsen.