Menn i helse

Vi må tilby fulle stillinger

- Skal vi få menn i helsevesenet må vi kunne tilby fulle stillinger, sa Eli Sogn Iversen, prosjektleder i KS, da hun presenterte prosjektet «Menn i helse» på et frokostmøte i Institutt for samfunnsforskning (ISF) for en tid tilbake.

Av Tora Herud, 5. mars 2015

Menn i helse-klassen i Drammen. (Foto TH)

Menn i helse-klassen i Drammen. (Foto TH)

«Er du mann nok til en jobb innen helse?» spør prosjektet «Menn i helse» på sine websider. Der står det også at Norge har et stort behov for helsepersonell, og at beregninger viser at vi vil mangle 57.000 helsefagarbeidere i 2035.Les også: Fornøyde med skifte av yrke«Menn i helse» er et prosjekt rettet mot menn i alderen 26-55 år og består av et komprimert utdanningsløp fram til fagbrev som helsefagarbeider. 25 har til nå tatt fagbrevet. Mange andre er underveis, og prosjektet jakter på 180 nye mannlige helserekrutter for opptaket i 2015, i fylkene Vestfold, Nord-Trøndelag, Møre- og Romsdal, Hedmark og Buskerud. Prosjektet er et samarbeid mellom KS, Helsedirektoratet, Nav, og Fylkesmannen.- Samhold er viktig- Norge utdanner 2.200 helsefagarbeidere per år, mens behovet er 4.500. Det er kun 10 prosent menn i denne sektoren, så her er det et betydelig potensial. Det er et mangfold av menn som har møtt på en eller annen vegg, og de fleste ønsker å komme i et utdanningsløp innen   en fagutdanning og med fagbrev som helsefagarbeider. Noen har også blitt sykepleiere eller vernepleiere, sa Eli Sogn Iversen. Hun beskrev mennene som en viktig ressurs i framtidas helse- og omsorgstjenester.-Dette er praktiske karer. Det gjelder å samle mennene i færre enheter, så de opplever et godt samhold. Dette er viktig for menn, sier hun.Nav-veilederne finner representantene. Dersom befolkningsgrunnlaget er på 100.000 personer, er målet å finne 100 aktuelle menn. 30 av disse vil gå videre på utdanningen.- Spørsmålet er hva slags ønsker og drømmer de har for framtida. 12 ukers praksis er hovednøkkelen til suksess. Da får de en gradvis innføring i arbeidet og skal starte arbeidet med utvalgte kompetansemål. Deretter følger et skoleløp kombinert med læretid. Dette er en komprimert utdanningsretning som er tilpasset voksne med veiledning og oppfølging underveis, sier Eli Sogn Iversen.