Entreprenørskap

Vi trenger å skape flere jobber i privat sektor

«Er virkemidlene vi har for entreprenørskap treffsikre nok for å realisere ressursene i våre seniorer?» sto det i invitasjonen til frokostseminaret om senior-entreprenørskap denne uka.

Av Tora Herud, 12. januar 2017

Fra venstre: debattleder Erik Aasheim

Fra venstre: debattleder Erik Aasheim

Det var statsrådene Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet og Monica Mæland i Nærings- og fiskeridepartementet som inviterte.- Se muligheter! sa DJ-grandma, Kari Onstad (76) fra Nesodden etter at hun hadde varmet opp forsamlingen med musikk og etterpå forklarte hva dagens tema egentlig handlet om.- Ja, se hva en gammel dame kan få til, sa Bent Høie og viste til DJ-en.- Arbeidsplasser flytter ut, mange forsvinner og må erstattes, og vi må ikke gi slipp på alle seniorene som fortsatt kan bidra i samfunnet, fortsatte han. Levealderen i Norge øker, i dag er det det over 1.000 personer over 100 år. Det betyr at stadig flere lever i 30 år og kanskje lenger etter at de slutter å jobbe.- 30 år med ting du synes er kjekt, er ikke bærekraftig. Helsen daler fort dersom du ikke har noe å holde på med etter at du går av. Dessverre er det mange som opplever å bli presset ut av arbeidslivet for tidlig, og vi vet at det er vanskelig å bytte jobb etter fylte 55 år og hva det gjør med følelsene våre, sa helseministeren.Kapital, kompetanse og kulturHøie sa han var opptatt av å koble unge og seniorer, før han ga ordet videre til Monica Mæland som mener vi trenger å skape flere jobber i privat sektor.- Gründere har ingen datostempling, og verdiene vi fordeler må først skapes. Vi står foran et grønt skifte og må kunne tilby verden det den trenger. Det betyr en enorm teknologiutvikling. Heldigvis fins det flere hjelpemidler for at gründere skal kunne få hjelp, sa hun og ramset opp tre K-er: Kapital Kompetanse (det trengs mer enn en god idé) Kultur (for gründerskap)- Vi må heie på dem som tør og som starter opp bedrifter. Og det å ikke lykkes er ikke noe nederlag, det er en viktig erfaring, sa næringsministeren.Må ville lære seg noe nyttJohan H. Andresen i Ferd var først ut til å reflektere rundt virkemidlene vi har for entreprenørskap, i innlegget han hadde kalt: «Entreprenørskap av, med og for seniorer».Entreprenørskap er for øvrig et ord som ikke står i seniorpolitikk.nos synonymordbok, og Tanums store rettskrivningsordbok forklarer kun ordet «entreprenør» slik: person eller firma som påtar seg tekniske oppgaver». Ordet «gründer» er i synonymordboka forklart som: «grunnlegger, iverksetter, pioner, jobber». I Tanum forklares gründer-ordet slik: «stifter av aksjeforetak, jobber, svindler».- Det handler om å tørre å våge og utfordre seg selv, ta mentale utfordringer, sa Andresen, som i Ferd har Ferd Sosiale Entreprenører og blant annet deler ut prisen Årets sosiale entreprenør.Andresen snakket om «kjente» virkemidler og incentiver, som han for alle aldersgrupper mener er: Programmering og koding i skolen Lett innhenting av utenlandske eksperter Skatteincentiver for investeringer Endring av opsjonsbeskatningenog for seniorer mente han det var viktig med: Etterutdanning i entreprenørskap Kontorfasiliteter/hubs med likesinnede Støtteordninger fra Innovasjon Norge Svette-egenkapital fra seniorer inn i nye bedrifter??? – incentiver for å utløse denne???- Det er bra det er så mange som er villige til å lære seg noe nytt, avsluttet han.- Må bryte mentale sperrerSeniorer med gode ideer får støtte i Innovasjon Norge, og seniorpolitikk.no har tidligere skrevet om noen av dem:Egges eggeplommerViser hvordanmens andre klarer seg uten slik støtte:Balletten er min skattkiste- Å bli gründer handler mest om å bryte mentale sperrer, sa Anita Krohn Traaseth, direktør i Innovasjon Norge. Hennes fem råd til AS Norge for å få mer «grått gull» er: Mer fakta og innsikt! (Kan vi få et bedre kunnskapsgrunnlag?) Større synliggjøring! (Det er mange der ute, hvordan gjøre dem mer synlige?) Eldrebølgen = fra kostnad til ressurs! Investeringsincentiv! (Det må være like attraktivt å investere i oppstartbedrifter som bolig) Nye tiltak ved omstilling! (Ved nedbemanninger: Knoppskyting i stedet for nedskyting av seniorer!)Hun vil at sluttpakker skal brukes til å få fram folks gode ideer, og ikke brukes for å få dem ut av arbeidslivet. For å få et bedre kunnskapsgrunnlag inviterte Anita Krohn Traaseth til samarbeid med Senter for seniorpolitikk.Må skape aktivitet for flere enn seg selvSenior og seriegründer Erik Haugane fra Mo i Rana og med base i Trondheim var siste mann ut og fortalte om noen av selskapene han har jobbet med, som Blueeye Robotics AS og Trafikkselskapet AS.- Det er en manglende senioraktivitet i gründermiljøene, særlig i de store byene, noe som fører til for mye caffe-latte-aktivitet. En gründer er en som skaper aktivitet for flere enn seg selv og sine aller nærmeste, sa han. Haugane mener det er billigere for en virksomhet å kjøpe opp fire-fem oppstartbedrifter enn å ha en egen forsknings- og utviklingsavdeling. Også han ønsker at sluttpakker ved nedbemanning i langt større grad bør kunne benyttes som investeringer i selskap som kan skape ny aktivitet.- Og dersom du ikke møter motstand, er du på feil vei, sa han.