TINE omstiller

viktig å behandle alle Godt

- Omstillingen er den største i TINEs historie. Vi vil ha alle ansatte ved de tre meieriene som legges ned, med til Oslo, dersom de selv ønsker det, sier omstillingstillitsvalgt Dag Rune Herting.

Av Tora Herud, 4. april 2013

Langvarig prosess.

Langvarig prosess.

– Å pendle en times tid hver vei til og fra jobben, er normalt. Men vi ser på hvilke individuelle tiltak vi kan gjøre, sier Dag Rune Herting og beskriver mulighetene som de TINE-ansatte tilbys etter at de først har vært gje