Nedbemanning

Viktig å finne frivillige løsninger

Aftenposten er bare én av mange medievirksomheter som har redusert staben de siste årene.

Av Tora herud, 3. mars 2016

Berit Simenstad er redaksjonssjef i Aftenposten.

Berit Simenstad er redaksjonssjef i Aftenposten.

– Nedbemanningen skyldes de enorme strukturelle endringene de senere årene, med overgang fra papir til digitale kanaler og konjunkturendringer, som fører til at mengden stillings- og boligannonser stuper. Selve betalingsmodellen for tradisjon