Helse og aldring

viktig å være forberedt

Alle barna som ble født i årene etter krigen, går nå ut av arbeidslivet og blir pensjonister. I 2040 vil hver femte innbygger i Norge være over 67 år. - Mye skal til for at vi skal kunne ta imot så mange eldre, sier Jesper Simonsen, direktør i Forskningsrådet, Divisjon for samfunn og helse.

Av Tora Herud, 28. november 2012

Jesper Simonsen

Jesper Simonsen

– Det er viktig at forskningen ligger i forkant av det som skal skje, slik at vi for eksempel kan lage helse- og omsorgstjenester for flere. En forutsetning for det er å forbedre utdanningene til dem som skal jobbe i helsevesenet, sier han.Folk leve