IA-avtalen

Viktigst å bli sett

- For ti år siden var det vanskeligere å få ansatte til hjemmetjenesten. I dag har vi mange og gode søkere, sier Espen Gøranson (45), seksjonssjef for hjemmetjenesten i Nordre Aker.

Av Tora Herud, 10. oktober 2013

Espen Gøranson. (Foto TH)

Espen Gøranson. (Foto TH)

Gøranson sier at tyngre brukere, flere med større pleiebehov hjemme og samtidig strammere økonomi, gjør det mer krevende å legge til rette for arbeidstakere som trenger det, men at det ikke er noen stor forskjell på yngre og eldre arbeidstakeres behov i så måte.- Vi har ledere som ser den enkelte i det daglige og tilrettelegger så langt vi kan, og det tror jeg er noe av det viktigste vi kan gjøre. Alder har egentlig ikke så mye å si. Eldre har lavere sykefravær enn yngre, men dersom noen trenger tilrettelegging over tid, er det krevende med dagens rammer, sier han.Bydel Nordre Aker har ingen spesielle ordninger for å lokke eldre til å stå lenger i jobb, men ser på hvert enkelt tilfelle. Vi har gode HMS/IA – utvalg der verneombud, tillitsvalgt og leder sitter sammen og diskuterer blant annet løsninger for tilrettelegging for ansatte.KompetansehevingVed behov for mer kompetanse i hjemmetjenesten har Nordre Aker gitt ansatte uten formell kompetanse tilbud om å ta helsefagutdanning som kan kombineres med jobb.- Enkelte ansatte får fri en dag per uke med lønn i et år for å ta utdanning. Det lønner seg for oss, fordi vi får pengene tilbake fra kommunen sentralt og økt kompetanse når vedkommende er ferdig. En 60 år gammel tidligere SAS-stuert gjorde det i fjor og hun jobber nå i hjemmetjenesten, sier Espen Gøranson.Et tilfeldig søk på finn.no i uke 38, viste 1 1/2 ledige stillinger for sykepleiere i hjemmetjenester i Oslo. Det var ingen ledige stillinger for folk med kortere utdanning. I tillegg vardet flere vikarbyråer som søker etter sykepleiere.