Hvordan går det?

Vil du delta i Covid-19-studie?

OsloMet forsker på stress, folks livssituasjon, bruk av sosiale medier og livskvalitet under korona. Nå søker de flere seniorer som respondenter.

Av Berit Solli, 9. november 2020

illustrasjonsfoto hold avstand

Oslomet ønsker flere senior deltagere til sin studie om livssituasjonen for folk under korona. (Foto: OsloMet)

OsloMet forsker på hvordan korona-pandemien påvirker hverdagen til folk. De hadde en første spørreundersøkeelse ute i april, som 4000 svarte på.

Resultatene viser at 50 % av nordmennene som besvarte studien rapporterte emosjonelt stress. Tilsvarende tall for USA, England og  Australia var mellom 63 og 75 prosent.

De norske deltagerne rapporterte i april om mindre bekyrmring for fremtiden enn i andre land.

Studien viser sammentreff mellom høyt bruk av sosiale medier og høyt stress.

I forrige runde var representasjonen blant eldre noe lav – så i denne omgangen er det et ønske å øke deltakelsen blant seniorene. Totalt kom det inn cirka 4000 respondenter i forrige runde.

Les mer om undersøkelsen er her.  

Spør Amy på amyoge@oslomet.no om du har spørsmål.

Fakta

Studiene ledes av professor Amy Østertun Geirdal.
Dette er en samarbeidsstudie som inkluderer OsloMet, VID, INN, University of Michigan,USA; University of Northumbria, UK; og University of Brisbane, Australia.
Dette er en oppfølgingsstudie fra en studie som gikk tidligere i vår.
Fra den første studien er det produsert og innsendt åtte artikler.