Over 55 og søkt jobb?

Vil du være med på forskning?

Senter for seniorpolitikk og AFI er på jakt etter kvinner og menn som har søkt jobb etter at de har fylt 55 år. Vil du være informant til et nytt forskningsprosjekt?

Av Berit Solli, 9. februar 2022

Anne-Grethe-Solberg

Forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet søker deg som vil fortelle om å søke jobb etter fylte 55 år.

Senter for seniorpolitikk starter et forskningsprosjekt i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet. Hensikten er å få kunnskap om hvordan seniorer og arbeidsgivere best kan forholde seg under jobbsøking og rekruttering.

Vi ønsker å komme i kontakt med seniorer både i offentlig og privat sektor. Vi er nysgjerrige på hva som fungerte godt og var lett å forholde seg til, og hva som fungerte dårlig og var vanskelig i prosessen.

Så vi setter stor pris på om du tar kontakt! Enten du selv er en senior som har skiftet jobb etter 55 år, eller du har søkt ny jobb og ikke har fått det. Eller om du kan tipse andre om å ta kontakt med forskeren Anne Grethe Solbergagrsol@oslomet.no.

Anonymt

Anne Grethe gjennomfører en samtale på ca. 1 time der du får noen spørsmål. Du kan gjerne få spørsmålene tilsendt på forhånd. Intervjuet kan foregå ansikt til ansikt eller digitalt ut fra hva som passer best. Du vil få tilsendt forskningsrapporten i etterkant der all informasjon om deg vil bli behandlet konfidensielt og anonymiseres. Det vil ikke være mulig å spore tilbake til deg hva du har sagt. Vi er opptatt av å finne mønstre på hva som fremmer og hemmer at seniorer på 55+ får seg ny jobb.

Senter for seniorpolitikk jobber for et bærekraftig samfunn i Norge der flest mulig er yrkesaktive så lenge det er mulig. Vi vil formidle eksakt kunnskap både til seniorer og til arbeidsgivere. Den som deltar, vil kunne gjøre en forskjell og gi andre kunnskap og metoder som virker. Ikke nøl med å ta kontakt. Tusen takk i så fall.

Se 40 tips til ny jobb her!