Vil fortsette å bygge i høy alder.

Eldre arbeidstakeres motivasjon til å forlenge yrkeskarrieren er avhengig både av bevisst ledelse og godt fysisk arbeidsmiljø, konkluderer en ny studie fra den britiske bygg- og anleggsindustrien.

Av admin_senior, 30. januar 2008

Prosjektleder Alistair Gibb uttaler at eldre arbeidstakere har lyst til å bli i byggbransjen, men at de er avhengig av at arbeidsgiver gjør noen grep for å få at de ikke skal forsvinne før tiden.Å lette den fysiske belastningen og innføre gode sikkerhetsrutiner, er blant nøkkelfaktorene. Både arbeidstakere og arbeidsgiver som ble intervjuet som en del av studien, ga eldre arbeidstakere kreditt både for erfaring, kompetanse og stolthet over å gjøre en god jobb. Seniorer blir også oppfattet å ha høyre arbeidsmoral enn yngre kolleger.Flere av arbeidstakerne påpekte ledernes betydning på byggplassen. Lederne har en nøkkelrolle når det gjelder å organisere arbeidet slik at seniorene får utnyttet sin erfaring og kunnskaper samtidig som de ikke blir satt til de fysisk tyngste arbeidsoppgavene.Undersøkeslen Understanding the Older Worker in Construction ble delfinansiert av Strategic Promotion of Ageing Research Capacity )Sparc)