Finland

Vil jobbe videre etter fylte 63 år

To av tre finner som har fylt 45 år, kan tenke seg å fortsette i arbeid etter fylte 63 år, ifølge HMSmagasinet, som viser til en undersøkelse fra det finske Arbetshelsoinstitutet.

Av Tora Herud, 24. mars 2010

Finnene oppgir som en forutsetning for å jobbe lenger, at det må lønne seg og at arbeidet må være meningsfylt, interessant og utfordrende.God helse er også viktig. Omtrent hver syvende yrkesaktive finne har en kronisk sykdom som påvirker arbeidsevnen. Stadig flere finner lider av overvekt, drikker for mye alkohol og sover for lite, ifølge hmsmagasinet.no.