Demografi

Vil mangle 13.000 sykepleiere i 2030

- Jeg søkte denne jobben, et vikariat i ett år, som 66-åring, sierEllinor Erkenbølling (67), institusjonssjef på Uranienborghjemmet iOslo. I januar sa hun ja til å ta ett år til. Sykepleiere er denyrkesgruppen hun har vanskeligst for å få få tak i.

Av seniorpolitikk, 12. mai 2009

– Jobben er en viktig del av livet, men jeg er ikke gift med den. Jeg vil fortsette så lenge jeg liker å gå på jobb, blir inspirert, har kunnskap å dele med andre og kan påvirke at folk som bor her får det bedre.